Zrušení poplatků za odpad platí, od příštího roku bude v Ústí zadarmo

  •  

Poplatek za svoz, zpracování a likvidaci odpadu se ve městě od příštího roku platit nebude. Rozhodlo o tom zastupitelstvo města na své zářijové schůzi a nyní to i potvrdilo Ministerstvo vnitra ČR.

Na základě podnětu, který říkal, že vyhláška nebyla schválena v souladu se statutem města a nebyla konzultována s městskými obvody, se tím zabýval odbor veřejné správy, dozoru a kontroly. Kdo podnět podal, ministerstvo městu nesdělilo.

„V obsáhlém sdělení ministerstvo konstatovalo, že vyhláška byla schválena v souladu se zákonem o obcích. O svolání zastupitelstva i o předložených materiálech byli zastupitelé i veřejnost v zákonném termínu informováni. Vydávání vyhlášek je vyhrazeno zastupitelstvu města a schválil ji nadpoloviční počet 24 zastupitelů města. Splněny byly i další náležitosti a jedná se o platný a účinný právní předpis města,“ říká mluvčí magistrátu Romana Macová.

Ministerstvo připustilo, že mohl být porušen statut města, podle jehož článku 21 měla být vyhláška před projednáním v zastupitelstvu předložena městským obvodům

„Vyhlášku jsme původně připravovali s osvobozením od plateb pro děti a seniory. Dva obvody se k návrhu vůbec nevyjádřily, od dalších dvou přišly jen dílčí úpravy. Na jednání rady města jsem podala protinávrh poplatky úplně zrušit, protože to bývalé vedení města občanům slíbilo a od toho slibu později upustilo. Považuji to za dluh, který město vůči lidem má. S tímto návrhem jsme šli do zastupitelstva a většina zastupitelů to podpořila,“ vysvětlila primátorka Věra Nechybová.

Poplatek za odpad byl ve městě zrušen již v roce 2008, zároveň byla podstatně zvýšena daň z nemovitosti. Zastupitelstvo po roce 2010 rozhodlo o znovuzavedení poplatku, daň už ale snížena nebyla.

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*