Kalendář odvozu odpadů

28.1.2020 Daniel Mareš 0

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu Nebezpečný odpad bude převzat 1 x za pololetí na označených zastávkách. Na vývěsce zastávek budou uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad

1 2 3 13