Turisté TJ Lokomotiva Teplice bilancovali činnost roku 2018

  •  

Na své listopadové Výroční členské schůzi si turisté TJ Lokomotiva Teplice vyhodnotili to, co se jim za rok podařilo udělat.

Úspěchem už je samotná účast na schůzi v předvánočním čase plného shonu a příprav na svátky. Sešlo se jich totiž 66 ze 122 dospělých, představující 54 %. Do celkového počtu 210 členů, je také nutno počítat ještě 88 dětí, které jejich dospělí kolegové učí lásce k přírodě a turistice. Ty se totiž nezvou mezi dospěláky naslouchat pro ně jistě nezáživné řeči. Mají vlastní aktivity, které s nimi organizuje vedoucí Turistického oddílu mládeže, velmi zdatná a trpělivá Mgr. Míla Chalupecká. Navíc se vždy pro děti připravuje samostatná Výroční schůzi.

Pro dospělé jistě není zbytečné slyšet něco o tom, co si člověk ve své činnosti vždy ani neuvědomí. Je to hlavně to, co za rok dokázal pro své zdraví a dobrou kondici udělat. Kéž by to bylo příkladem i pro další naše spoluobčany, nejméně pro ty, kteří pročítají i denní tisk. Výkony, které turisté podávají, aniž si je v podstatě uvědomují, jsou totiž úžasné! Prosím slyšte! Na svých pravidelných 50 výletech (nelekejme se, někteří je absolvuji třeba jen 3x,5x,10x, ale jednotlivci i 50x), které připravuje a hodnotí výbor, ušlapalo celkem 1.361 účastníků dohromady 20.415 km km, což v průměru činí 15 km na osobu a akci.

Průměrová čísla jsou někdy trochu ošidná, ale jak to jinak vystihnout. Trasy jsou totiž různě dlouhé a turisté si je vybírají dle vlastní kondice. Musíme i uvědomit, že věkový průměr oddílu je 70 let. To však nemění nic na tom, že například 90letý Zbyněk Chabada se projde 26 km z Teplic na Milešovku. Jiní si vyberou vzdálenost na 10 km a jsou taktéž spokojeni. Něco jiného je to pak v soutěžích o turistu roku, kde už si každý ty své kilometry hlídá. Odměňováni jsou vždy 3 nejlepší v kategorii žena a 3 v kategorii mužů. O chuti do společných výletů pak svědčí to, že když se letos zúčastnilo celkem všech akcí dohromady 1.361 osob, představuje to účast cca 30 turistů na akci.  Mimo vlastních oddílových akcí, kterých se účastní i nečlenové (a i ti jsou mezi námi vítáni), pořádá oddíl tradičně už přes 38 let pochody pro širokou veřejnost. Proto se tyto akce na schůzi také vyhodnocovaly.

Jedná se o „Novoroční výstup na Doubravku“, „Vítání jara na Milešovce“ v březnu, „Teplice Skrznaskrz“ v rámci MDD v květnu v Zámecké zahradě (organizuje si Turistický oddíl mládeže!) a „Loučení s turistickým rokem“ v listopadu. Vyhodnocování po akcích občas zveřejňujeme i v tisku a v rozhlase, proto občané některé sporadické informace o tom mají.   Nejdůležitější je příprava náročných akcí příštího roku, kterých nebude málo. V prvé řadě nás čeká připravit 50 pěkných výletů pro členy oddílu, kterých se může zúčastnit každý, jak již bylo zmíněno. Potom musí oddíl připravit pro širokou veřejnost tradiční, již jmenované pochody TJ Lokomotiva Teplice. To, a plno dalších organizačních záležitostí, členové oddílu na své schůzi projednali. Budeme o tom prostřednictvím tisku a rozhlasu občany zase informovat, ale i ve vývěsní skřínce oddílu v areálu Perly v Řetenicích na internetu na stránkách Lokomotivy Teplice.

Úmyslně jsme nechali docela nakonec akci, která se koná první v příštím roce a tou je „Novoroční výstup na Doubravku“. Využíváme proto tyto informace zároveň jako pozvánku na 1. ledna 2019. Zahajujeme prakticky tímto dnem novou sezonu a uvítáme na vrcholku každého, kdo si chce vyčistit hlavu po silných prožitcích Silvestrovské noci, ale hlavně každého, kdo se rád jde jen tak projít, potkat se a popovídat si s přáteli prvně v novém roce. Každý může přijít rovnou z domova, ať už bydlí, kde chce, nebo přijede k Panoramě trolejbusem či autem.

Hlavní je, aby došel až na vrcholek teplické „hory“. Čeká na něj zde na památku vkusné uznání za to, že absolvoval výstup. Členové oddílu TJ Lokomotiva nebudou od nikoho čekat žádný, ani dobrovolný příspěvek, budou pouze rádi a vděční za to, že se sešli dobří lidé. Aby na akci nikdo přeci jen nezapomněl, pokusíme se Vás na ni ještě mezi svátky upozornit. Přijďte mezi nás a – „zdrávi došli.

Alois Kittl, oddíl turistiky TJ Lokomotiva Teplice