Tříkrálová sbírka odstartuje 1. ledna

  •  

Hned začátkem roku 2019 odstartuje tradiční Tříkrálová sbírka. V období od 1. do 14. ledna 2019 budou chodit do domácností, institucí a po ulicích skupinky Tří králů s koledou a budou do zapečetěných pokladniček vybírat příspěvky od občanů.

Každá skupinka koledníků bude mít vedoucího. Vedoucí skupinky bude plně odpovídat za svěřenou pokladničku a podá případné informace o účelu sbírky a o činnosti charity. Každý vedoucí skupinky bude označen průkazkou se jménem, na níž bude podpis litoměřického biskupa a ředitelky Diecézní charity Litoměřice. Číslo průkazky bude odpovídat číslu zapečetěné pokladničky. Výtěžek sbírky bude tradičně určen na pomoc potřebným rodinám s dětmi.