Teplická nemocnice má nový urgentní příjem

Foto: kzcr.eu
  •  

Od listopadu je v Nemocnici Teplice nový urgentní příjem. Díky němu jsou teď v teplické nemocnici pacientům nepřetržitě k dispozici specialisté chirurgie, interny a neurologie. Budování nízkoprahového urgentního příjmu začalo loni a objekt s obratištěm sanitek je přístavba ke stávajícímu pavilonu „F“.

„Budeme se snažit, abychom v rámci Krajské zdravotní urgentní příjmy, které jsou v současnosti velmi důležitou součástí každé nemocnice, ve všech nemocnicích měli. Je to bezesporu velmi náročný úkol. Provoz tady v Teplicích časem ukáže, jestli je počet lůžek dostatečný. Lékařům a ostatnímu personálu na novém pracovišti přeji hodně úspěchů a spokojenost z výsledků jejich nelehké práce,“ řekl Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

Vybudováním nízkoprahového urgentního příjmu dochází ke sloučení pracovišť neurologie. Specialisté z oborů chirurgie, interna a neurologie jsou k dispozici nepřetržitě v prostorách nově dostavěného urgentního příjmu v průčelí pavilonu „F“ (součást bývalé chirurgické ambulance). Odbornosti urologie, oční a ortopedie v běžné pracovní době naleznete v prostorách jejich odborných ambulancí, na oddělení urgentního příjmu až v době pohotovosti, konkrétně urologie a ortopedie od 15:00 hodin, oční od 16:00 hodin a o víkendech.

Pracoviště urgentního příjmu je zároveň místem poskytovatele zdravotní služby pro kontakt s operačním střediskem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje a koordinuje převzetí pacienta mezi záchrannou službou a zdravotnickým zařízením. Součástí oddělení je expektační část se třemi lůžky, která slouží ke krátkodobé observaci a diagnosticko-terapeutickému procesu a následnému rozhodnutí o dalším postupu léčby.

„Cílem není pouze sloučit tato pracoviště pod jednu střechu, smyslem je centralizace akutních příjmů pacientů a zlepšení organizace práce a směřování zdravotní péče více k pacientovi, protože ten bude ošetřen na jednom místě včetně konziliárních vyšetření, bez zbytečných převozů a ztráty času. Urgentní příjem se stane jedním z klíčových provozů v nemocnici,“ vysvětlil ředitel teplické nemocnice Tomáš Hrubý.

Vedle již fungující Emergency v ústecké Masarykově nemocnici je právě zprovozněný urgentní příjem v Teplicích ze čtyř dalších plánovaných prvním realizovaným. Nová budova nízkoprahového urgentního příjmu pacientům poskytuje ambulantní péči v oblasti interny, neurologie a chirurgických oborů. Dále je zde expektační pokoj se třemi lůžky a potřebné zázemí pro pacienty a personál. Pacienti vstupují stávajícím vstupem pavilonu F a využívají stávající kartotéku. Pro pacienty přivezené sanitním vozem je určen vstup ze západní části objektu. Vstup je zastřešený. Budova je řešena jako trojtraktová, prostřední trakt chodby navazuje na chodbu stávajícího objektu, což umožňuje plynulý provoz potřebný zejména pro pacienty na lůžku.

„Poděkování patří představenstvu, které velmi intenzivně myslí na obnovu a rozvoj každé z pěti nemocnic Krajské zdravotní a dokáže zajistit investiční prostředky, v poslední době zejména od našeho jediného akcionáře Ústeckého kraje. V letošním roce je to na úrovni půl miliardy korun. V případě urgentního příjmu jde určitě o rozvoj. Hodláme takto pokračovat i v dalších nemocnicích. Máme obdobné projekty pro Děčín a Chomutov,“ doplnil Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní.