Seniorská obálka může zachránit život

  •  

Záchranářům v péči o osamocené seniory má pomoci takzvaná Seniorská obálka. Tiskopis, ve kterém senioři vyplní informace o tom, kterými nemocemi či alergiemi trpí a jaké berou léky. Obsahovat bude i kontakty na jejich blízké. Obálku pak umístí v bytě na viditelném  místě  pro  případ zásahu záchranářů. K projektu se připojil také Ústecký kraj.

Prozatím  jej  odzkouší  na  Litoměřicku. „Údaje v Seniorské obálce mohou ušetřit záchranářům  čas,  když  jde  o život pacienta,“ říká vedoucí Sociálního odboru Ústeckého kraje Petra Lafková.

Ústecký kraj se zapojuje do projektu Seniorská obálka, v čem projekt spočívá?

Senioři budou mít pro záchranáře  obálku,  kde  budou vyplněné údaje o jejich zdravotních  problémech.  Senioři by  měli  tiskopis  I.C.E.  karta složit na třetiny, vložit nejlépe do plastového obalu a připevnit magnetkou na lednici nebo samolepkou  na  vnitřní  dveře bytu. Seniorská obálka je významná především pro seniory, kteří žijí ve svém domácím prostředí  sami.  V Seniorské obálce jsou uvedeny informace týkající se nemocí seniora, léků, které užívá, kontaktů na blízké osoby, prostě vše důležité, co pomůže záchranářům v  situaci tísně nebo ohrožení zdraví nebo života seniora.

Kde konkrétně budou senioři do projektu zapojeni?

Ústecký  kraj  se  prozatím rozhodl o zapojení do projektu  a    jeho  pilotní  odzkoušení na Litoměřicku. Podle zájmu seniorů  o Seniorskou  obálku následně s městem Litoměřice celou  záležitost  vyhodnotíme a  v  případě pozitivních výsledků, což předpokládáme, budeme šířit dál do kraje.

Co mají senioři udělat, aby obálku získali?

Informace  o projektu  Seniorská  obálka  bude  šířena v  místních  médiích,  v rámci jednání jednotlivých klubů seniorů a podobně. Senioři z Litoměřicka si tak budou moci tiskopis  Seniorské  obálky i  pravidla pro vyplnění volně stáhnout na webových stránkách města. Ten, kdo nebude mít  možnost  stažení  potřebných tiskopisů, se může obrátit  na  město  Litoměřice,  kde mu potřebné tiskopisy předají.

Je projekt určen pouze pro seniory žijící doma, nebo i v seniorských domovech?

Projekt  Seniorská  obálka je určen pro seniory, kteří žijí ve  svém  domácím  prostředí sami. V domovech pro seniory by postrádal význam, neboť tam je potřebný personál, který důležité informace o seniorovi má k dispozici.

Jak přesně jsou do projektu zapojeni záchranáři?

Na  tiskopisu  jsou  uvedena  loga  složek  záchranného systému pro potřeby seniorů. Záchranáři  jsou  naopak  informování  o Seniorské  obálce, takže v případě tísně budou informace o seniorovi primárně  v    domácnosti  seniora  vyhledávat. Proto je doporučeno umístit  informace  například na  ledničku  nebo  na  vnitřní stranu bytových dveří.

Proč se rozhodl Ústecký kraj do projektu zapojit, i když prozatím jen na Litoměřicku?

Informace o projektu máme prozatím jen z Jihomoravského kraje, kde jsou tvůrci celého systému. Proto jsme se prozatím rozhodli o pilotní odzkoušení na Litoměřicku, kde mělo vedení města o celou záležitost zájem, a po vyhodnocení věříme, že projekt budeme šířit do celého kraje.