Loučení Klubu jirkovských seniorů s rokem 2022

  •  

Klub aktivních jirkovských seniorů (KAS) se rozloučil s loňským rokem několika akcemi. Začátkem prosince navštívili senioři známou pražskou restauraci U Fleků, kde si poseděli u pivečka a něco zajímavého se dozvěděli o její historii. Další akcí pak bylo „posezení u svařáku“ v jirkovském klubu, kde mezi sebou senioři přivítali vzácné hosty z řad zastupitelů města a to paní starostku Danu Havlátkovou-Jurštákovou, Josefa Šebka- místostarostu a Karla Bernta – vedoucí sociálního odboru. Po dobrém občerstvení proběhlo zhodnocení a připomenutí aktivit za rok 2022. Vedení města ocenilo aktivitu KAS. Během akce v kulturním programu proběhl vánoční koncert pěveckého sboru Jirkovské seniorky, který je součástí KAS. Všichni účastníci akce se příjemně pobavili.

Úplný závěr roku proběhl ve veselém tónu v kulturním sále Hasičárny v Jirkově akcí Falešný Silvestr. Jako každý rok nám do tance zahrála naše spřátelená skupina Zámecké duo z Heřmanova Městce. Pobavili jsme se tanečním vystoupením, pestrou tombolou s úkoly a zajímavými cenami, kde se na každého dostalo aspoň cenou útěchy. Členové KAS poděkovali krásným společným tancem Mileně Karbusové, kterou k sobě při tanci přivázali stuhami. Tím jí vyjádřili svou úctu a velký dík za pečlivou starost o klub, seniory a organizování všech aktivit klubu. Veškerou činnost provádí ve svém volném čase, nezištně a vždy s úsměvem. Přitom ukápla i nějaká ta slzička. Letos se opět těšíme na společné akce či aktivity v klubu, kam může zavítat každý zájemce z řad jirkovských seniorů.

Lydie Kozlíčková, Klub aktivních jirkovských seniorů Jirkov

1 komentář u Loučení Klubu jirkovských seniorů s rokem 2022

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*