Jirkov se spojil proti násilí na seniorech

ilustr. obr.
  •  

Městský ústav sociálních služeb Jirkov ve spolupráci s partnerskými organizacemi má projekt, který pomáhá osobám ohroženým a obětem domácího násilí a násilí na seniorech.

„Znevýhodněnou skupinou obyvatel jsou jak senioři, tak i osoby s handicapem, chronickým či duševním onemocněním, často mohou čelit i vícečetné diskriminaci. Setkávají se s donucovacím chováním ze strany jiné osoby za účelem ovládání. A není výjimkou, že se toto děje ze strany jim velmi blízké osoby, mnohdy přímo v rodině. Konkrétně se může jednat o hrubé nadávky, ponižující urážky, zesměšňování, omezování osobní svobody, ekonomické vydírání – využívání finančních zdrojů seniora či osoby zdravotně postižené, například důchod, příspěvek na péči, sociální dávky,“ přibližuje Blanka Koblicová z jirkovského městského ústavu.

Městský ústav sociálních služeb Jirkov má Odbornou sociální poradnu, která poskytuje podporu a pomoc lidem, kteří se octili v nepříznivé sociální situaci.    Takže nejen cíleně pomáhá konkrétním osobám prostřednictvím odborného sociálního poradenství, ale s partnery projektu také šíří osvětu tohoto tématu, a to nejen mezi studenty sociálních a zdravotnických oborů, ale i směrem k laické a odborné veřejnosti.