Jak se dělá přeshraniční přátelský kontakt seniorů?

  •  

Nevíte? To se potkáte na nějaké akci se seniorkou, která vede seniorský klub za hranicemi ČR a chvíli si povídáte.
Přijdou další z obou skupin a kontakt je hotov. Pozvete skupinu na nějakou akci, oni dojedou a tvoří se další společné akce. Tak začalo naše přátelství se seniory z Volksolidarität z Chemnitz loni v létě v Zethau Grüne Schule.

Máme za sebou několik  společných akcí. Oslavu MDŽ a  prohlídku pečovatelského domu  v Chemnitz, letní slavnost  a společnou plavdu lodí v Hřensku, odkud jsou naše fota. Na toto setkání jsme obdrželi příspěvek z fondu Ústeckého kraje – Krajské rady seniorů. Není to jen setkání, ale reprezentace města a kraje.

Toto setkání proběhlo 17. července. Není umění aktivizovat zájezdy naše seniory, ale přinášet i nové přátele a trénovat paměť, aby se domluvili. Pohoda a mnoho pozitivních zážitků včetně přátelství si odnášejí všichni!

Vilma Svobodová, Pomoc bližnímu, z.s. senior klub Louny