Exekuce: Senioři se propadají do chudoby

  •  

Chudoba  a zadlužení  trápí  stále více  českých  seniorů.  Podle průzkumu  je  na  vině  především exekuce, která postihla až 120 tisíc lidí ve věku nad 60 let.  Čtyřicet  procent  seniorů má tři a více exekucí, desetina více než deset. Problémy však mají i    lidé ve věku 50–60 let, exekuční řízení je vedeno proti  167  tisícům.  Oproti  průměru  Evropské  unie  máme příliš  vysoké  náklady,  díky kterým  senioři  často  končí i na ulicích.

Průzkum  k Mezinárodnímu dni proti chudobě vytvořila  společnost  Agentury  pro sociální  začleňování  společně  s    Centrem  pro  společenské otázky SPOT, Českou asociací  streetwork  a Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR a    projektu Mapa exekucí. Zabývali se především chudobou, do které se dostává stále více seniorů.

Česko má navíc v porovnání s   průměrem Evropské unie velmi rychle rostoucí mandatorní výdaje. „Vysoké náklady za bydlení, základní potraviny a  léky nejvíce dopadají na jednočlenné  domácnosti,  vedle rodičů samoživitelů právě také na seniory, kteří zůstali sami.

Setkáváme se bohužel i s  tím, že  čím  dál  více  z nich  dnes končí na ubytovnách a na ulici. Ani v    případě, kdy pobírají příspěvek na živobytí, nemohou, obzvláště ve městech, finančně vyjít,” varuje Martina Zikmundová  z České  asociace streetwork.

Senioři  chycení  v dluhové pasti mají často minimální šanci se ze své situace dostat. „Z nízkého důchodu, který je jejich  jediným  příjmem,  nejsou důchodci schopni splácet narůstající úroky ani náklady na vymáhání. Na osobní bankrot  kvůli  přísným  podmínkám  často  nedosahují.  Navíc  ve  chvíli,  kdy  jim  zemře partner,  nejenže  ztratí  jeden příjem,  ale  ještě  se  jim  sníží nezabavitelné minimum,” vysvětluje  Radek  Hábl  z Agentury  pro  sociální  začleňování a autor Mapy exekucí.

Odborníci  našli  i řešení, které by s celou situací mohlo pomoci.  „Určitou  nadějí  pro dnešní  i budoucí  seniory  by mohlo  být  aktuálně  diskutované odstranění bariér vstupu do osobního bankrotu a zkrácení doby oddlužení na 3 roky po vzoru členských zemí EU,“ uzavírá Radek Hábl. Hlasování o   finální podobě novely insolvenčního zákona mají před sebou poslanci.