Euroklíče usnadňují život

Foto: kr-ustecky.cz
  •  

V ústeckém Foru se uskutečnila tisková konference ke slavnostnímu představení projektu Euroklíč v Ústeckém kraji. Jedná se o projekt, který usnadňuje život osobám se sníženou schopností pohybu. Tři bezbariérová sociální zařízení právě v OC Forum jsou vybavena Eurozámkem. Další Eurozámky jsou nainstalovány v řadě veřejně přístupných objektů Ústeckého kraje. Do této chvíle bylo nainstalováno na území kraje 52 Eurozámků.

„Jsem vděčný za zodpovědné partnery, jako je OC Forum, kteří podle přísných norem upravili svá sociální zařízení na bezbariérová, včetně instalace Eurozámků, čímž významně usnadnili každodenní život nejen lidem se zdravotním postižením, ale i seniorům a rodinám s malými dětmi. A jsem velmi rád, že se počet takových partnerů rozšiřuje, a to také díky pozitivnímu přístupu Ústeckého kraje,“ řekl Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Mezinárodní projekt Euroklíč pomáhá zajistit osobám se sníženou schopností pohybu a rodičům dětí do tří let rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, jako jsou například výtahy, svislé a schodišťové plošiny apod. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 1000 míst – na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích nebo v obchodních centrech.

„Ústecký kraj vyvíjí značné a kontinuální úsilí směrem ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, ať už vlastními aktivitami nebo podporou projektů, které prokazatelně přispívají k rozvoji kraje. Jedním z takových projektů je i mezinárodní projekt EUROKLÍČ a já jsem moc rád, že zde dnes budu moci předat i několik nových Euroklíčů přítomným lidem se zdravotním postižením a rozběhnout tak štafetu distribuce mnoha dalších klíčů těm občanům Ústeckého kraje, kteří jej potřebují a kterým usnadní jejich běžný život,“ řekl 1. náměstek hejtmana Martin Klika.

„Ústecký kraj se snaží maximálně vycházet vstříc všem skupinám občanů. Komunita lidí se zdravotním postižením je početná a je významným partnerem kraje. Jejich potřebám dlouhodobě nasloucháme a snažíme se je v rámci možností řešit,“ dodal Pavel Csonka, člen zastupitelstva a předseda Výboru pro zdravotnictví Ústeckého kraje.

Kdo může Euroklíč získat? Zdarma jej může získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou) a močovými dysfunkcemi. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno, že patří do některé z cílových skupin.

„Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což prostor uzavřený Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena, a brání jejich zneužívání,“ přiblížil předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Ústeckého kraje Jaroslav Slavík.