Cenu Domov 2022 získalo město Most

  •  

Cenu Domov 2022 pro obce, zařízení a osobnosti, které výrazně ovlivňují kvalitu života seniorů získalo Statutární město Most. Mostečtí získali cenu v prvním vyhlášeném za rozsáhlou síť služeb pro seniory, za vstřícnou a systematickou bytovou politiku se zohledněním potřeb seniorů, za zajištění bezpečného prostředí pro pohyb seniorů ve městě, za pořádání seniorských společenských aktivit a Sportovních her seniorů ČR.

O premiérovém držiteli ceny Krajské rady seniorů Ústeckého rozhodli hlasující senioři a jejich rodiny z navržených nominací poštovní a elektronickou cestou. Statutární město Most získalo 33 procent odevzdaných hlasů.

Dalšími v pořadí jsou nominovaní:

Charita Litoměřice, za soubor služeb pro co nejdelší udržení klienta v domácím prostředí – 19 procent hlasů.

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, za kombinaci terénních služeb, pobytových, odlehčovacích služeb, za certifikaci kvality sociálních služeb Vážka – 15 procent hlasů.

Václav Hieke, významný seniorský organizátor turistických akcí a ochrany přírody Českého Švýcarska – 11 procent hlasů.

ACME Domácí péče, nad rámec výkonů pomáhají seniorům, za projekt nového domova pro seniory – 9 procent hlasů.

Statutární město Ústí nad Labem, víceletý projekt poskytnutí Domu kultury seniorům a respektování podnětů rady seniorů v komunální politice – 7 procent hlasů.

Domovy sociálních služeb Litvínov, Litvínov – Janov, životní příběh seniora je základem jejich péče, zajišťují paliativní péči v pobytové službě – 6 procent hlasů.

 

Reportáž o pro seniorských aktivitách Statutárního města Most a předání ceny přineseme v prvním vydání Seniorských listů v roce 2023 společně s vizitkami ostatních nominovaných a vyhlášením  nového ročníku ceny Domov.