Za odpočinkem a poznáním s Klubem senioru KČT Krásná Lípa

  •  

Krásnolipský klub s více než čtyřicetiletou tradicí připravuje každoročně pro své členy ale i širokou veřejnost desítky organizovaných akcí. Kromě tradičních setkání a výletů, jako jsou Nejsevernější zimní táboření v ČR, Pohádkový les, dálkové a turistické pochody Skalní hrádky, jsou to akce jednorázové u příležitostí významných událostí, například Jarní sraz, oslava významných výročí Klubu českých turistů, města či rozhleden. Program každoročně zahrnuje společné výlety za poznáním a brigády zaměřené k údržbě turistické infrastruktury.

Cílem těchto řádků je pozvání v této složité době veřejnost do přírody. Turistika přispívá k relaxaci fyzických i duševních sil. Mottem cíle výletu může být návštěva některého z „turistických majáku“. Krásnolipský klub provozuje dvě rozhledny a upravil na nich letní provozní dobu. Na rozhledně Vlčí hora od dubna do října denně od 9:00 do 17:00 hodin. Obdobně je tomu i na Dymníku. Zde se rozhledna otvírá o hodinu později, v 10:00 hodin. Přesto, že se vše zdražuje, Krásnolipští turisté se dohodli, že vstupné na rozhledny bude zachované. Nadále děti do 6 let mají vstup zdarma. Do15 let, důchodci, invalidé, studenti, členové KČT s platným průkazem a majitelé Senior pasu mají vstupné za 10 a ostatní za 20 korun.

Václav Hieke, KČT Krásná Lípa