Senioři jsou nejlepší pozorovatelé života v kraji

  •  

Současná vlna zdražování tvrdě dopadá na seniorskou populaci. Stát, obce i Ústecký kraj se snaží starší generaci pomoci se zorientovat v možnostech, které lidem mají pomoci krizi ustát. Podle náměstka hejtmana pro sociální věci Jiřího Kulhánka by se senioři neměli stydět o podporu požádat.

Česko ovládlo masivní zdražování. Jak kraj podporuje seniorské domácnosti a samostatně žijící seniory, na které krize drtivě dopadá?

Snažíme se ve spolupráci s obcemi, úřady práce i prostřednictvím Krajské rady seniorů informovat všechny seniory, kteří v této situaci potřebují pomoci. Účelem je, aby se starší lidé nebáli a nestyděli požádat nejrůznější příspěvky, například na bydlení. Žádosti zprvu byly složité, ale už je to mnohem snazší. Lidé na úřadech práce i v obcích pomáhají seniorům žádosti vyplnit, aby na příspěvek dosáhli. Na webových stránkách kraje máme veškeré potřebné kontakty.

Existují programy nebo nějaká jiná aktivita kraje, která je zaměřená na osaměle žijící seniory?

Podporujeme celou řadu sociálních služeb a terénních programů pro seniory. Jsou to například pečovatelské služby, osobní asistence, tísňové volání, odlehčovací služby, denní stacionáře a pak samozřejmě naše domovy.

Jak Ústecký kraj podporuje seniorskou komunitu?

Ústecký kraj je jeden z mála, ne-li jediný, kde už řadu let funguje poradní orgán hejtmana pro seniorské záležitosti. Pravidelně řešíme praktické otázky života seniorů a zdravotně postižených. Například bezbariérové vstupy do veřejných budov, nástupiště na vlakovou a autobusovou dopravu, metodickou pomoc pro žadatele o dávky na bydlení a spoustu dalších věcí. Naše seniory kraj samozřejmě podporuje i finančně. Formou dotací přispíváme na seniorské aktivity, jako je třeba den seniorů, sportovní hry nebo Seniorské listy.

Zmínil jste poradní orgán hejtmana. Jak moc je pro krajské politiky důležitý?

Pro nás je výbornou zpětnou vazbou. Díky tomu, že v něm jsou i zástupci seniorů, dozvíme se věci, které by nás třeba ani nenapadly. Když jsem ještě dělal starostu v Kadani, tak jsem se pravidelně několikrát do roka scházel s našimi seniory a vždy jsem říkal, že senior je nejlepší pozorovatel života ve městě. Pro mne to byla vždy velká inspirace co, kde a jak udělat ještě lépe.

Stát, kraj i města jsou zřizovateli domovů pro seniory. Podílíte se ještě jinak na podpoře seniorského bydlení?

Samozřejmě je snaha, aby senioři, pokud je to možné, zůstali co nejdéle v domácím prostředí, kde se cítí nejlíp. Usnadnit jim to mají právě terénní sociální služby. Pokud už není zbytí a senior potřebuje intenzivnější péči, existuje spousta krajských, obecních, církevních i soukromých domovů nebo penzionů určených pro starší generaci. My jsme zřizovatelem 13 domovů rozprostřených po celém kraji. O seniory je vzorně postaráno a lidé, kteří domovy vedou, se snaží jim maximálně zpříjemnit podzim života.

Populace stárne. Je dost míst v domovech důchodců?

V našem kraji je zhruba 5500 míst. V současné době není aktuální potřeba na budování nových domovů. Přesto připravujeme projektovou dokumentaci na nový domov ve Velemíně.

Seniorům v domovech se zdražuje pobyt. Nemůže se stát, že na něj padne celý důchod?

Celý důchod by neměl na pobyt v domově padnout. Podle vyhlášky musí seniorovi vždy zůstat minimálně 15 procent z důchodu.

Vychází kraj vstříc starší generaci třeba se zlevněným vstupným na kulturu nebo do bazénu?

Vychází. Existuje třeba program Senior pasy, na které lze čerpat slevy v síti služeb, které jsou do projektu zapojeny. Je jich celá řada a máme je zveřejněné na webu kraje.

Jaké slevy na jízdném senioři mají?

Pro lidi nad 60 let věku platí 50procentní sleva z ceny jízdenky v linkových autobusech a ve vlacích po celém Česku. Stačí se prokázat občanským průkazem. V Ústeckém kraji je provozována veřejná integrovaná doprava s jednotnou cenou jízdenek. Za jednodenní síťovou jízdenku, která je platná pro celé území kraje, zaplatí lidé nad 65 let 70 korun. Nárok na slevu senioři musí uplatnit v prodejním místě dopravního podniku. V případě městské hromadné dopravy v jednotlivých městech se slevy liší. Jízdu trolejbusem nebo autobusem mají v řadě z nich lidé nad 70 let zdarma.

Blíží se Vánoce a konec roku. Co byste seniorům popřál?

Víte, bude to znít jako klišé. Ale opravdu bych chtěl všem popřát zejména hodně zdraví. Je to to nejdůležitější, co máme.