Pokračování mezigenerační spolupráce v Meziboří

Foto: Blanka Beranová a Dagmar Otcovská – pracovnice v sociálních službách
  •  

Senioři z Domova sociálních služeb Meziboří obdrželi v měsíci květnu pozvání od vedení a studentů Střední školy Educhem a. s., k návštěvě putovní výstavy, tentokrát s názvem Berlínská zeď.

Výstava se konala v prostorách Střední školy Educhem a s. v Meziboří. Naši uživatelé si proto ve čtvrtek dopoledne udělali krátkou procházku, po které byli uvítáni paní ředitelkou ing. Renatou Koulovou a přijali pozvání k bohatému občerstvení. Zástupci pedagogického sboru připomněli uživatelům Domova historické souvislosti vzniku, trvání a pádu Berlínské zdi. Po vlastní prohlídce putovní výstavy Berlínská zeď, která zasahovala období let 1945 až 1990, jsme shlédli i krátký naučný film na toto téma. Celý den si naši uživatelé ještě dlouho sdělovali zážitky z výstavy a vlastních vzpomínek na Berlínskou zeď.

Uživatelé Domova předali vlastnoručně vyrobený dárek jako poděkování za pozvání a občerstvení paní ředitelce Renatě Koulové.

Tímto setkáním jsme tak navázali na vzájemnou mezigenerační spolupráci, která jak doufáme, bude pokračovat i v dalších měsících a snad i letech.

20160519_102125

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Text: Martina Nebesářová, DiS., sociální pracovnice

Foto: Blanka Beranová a Dagmar Otcovská – pracovnice v sociálních službách