Pohádkové babičky a dědečkové

  •  

Naše dobrovolnické centrum Spolu proti samotě už přes rok rozvíjí spolupráci s pražskou obecně prospěšnou společností Mezi námi na projektu pohádkových babiček a dědečků, kteří čtou pohádky dětem v mateřských školách.

Nedávno se čtyři z našich babiček a koordinátorky dobrovolníků Mirka a Míša zúčastnily celorepublikového setkání podobně zaměřených seniorů z celé České republiky při plavbě v Praze na Vltavě. Plavbu pořádaly dámy z „Mezi námi“ a pro všechny zúčastněné bylo připravené bohaté a lahodné občerstvení.

A protože byl krásný letní den, bylo z lodi na co se dívat. Nádherné výhledy na Prahu, příjemné korzování po lodi, vzájemné seznamování a vyměňování zkušeností a celkově povznesená nálada a nadšení z jedné z prvních společenských akcí po pandemických omezeních.

I takové zážitky skýtá dobrovolnictví v našem programu Spolu čteme pohádky, do něhož na Teplicku stále probíhá nábor pohádkových babiček a dědečků. Zájemci mohou psát na e-mail: info@spoluprotisamote.cz. My jim poskytneme potřebné dobrovolnické školení a zázemí vycházející z letitých zkušeností společnosti Mezi námi, kde má stejný program název Přečti. Jsme moc rádi, že s nimi můžeme spolupracovat a čerpat inspiraci, jak nejen zprostředkovat seniorům pohádkové setkávání s dětmi, ale třeba i rozvíjet jejich další talenty, naslouchat jejich životním příběhům a vzájemně se tak obohacovat.

Robert Zauer, polu proti samotě