Podzimní koncert

  •  

U příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky se v prostorách našeho domova pro seniory konal podzimní koncert, v jehož rámci účinkoval Krásnobřezenecký pěvecký sbor. Zkušený sbor, složený z řad klientů, slavil v den vystoupení v domově již pětiletou tradici. Radostné události se společně s námi účastnili také klienti Ústeckých i okolních domovů pro seniory, v doprovodu sociálních pracovnic.

Koncert zahájila zástupkyně ředitele, paní Ladislava Svatošová, která všechny posluchače přivítala a účinkujícím popřála mnoho štěstí. Další přivítání poté zaznělo z úst sbormistryně, paní Kristýny Čápové, pod jejímž vedením sbor během příští hodiny vystoupil za klavírního doprovodu pana Petra Kratochvíla hned se šestnácti skladbami.

Úvodem koncertu se sálem rozezněla píseň „Proč bychom se netěšili“, za níž následovala píseň „Slunečnice“, „Dívka v modrém“, „Noční motýl“ a další. V závěru vystoupení si všichni společně se sborem zazpívali „Čechy krásné, Čechy mé“ a „Tu naši písničku Českou“. Nekončící, bouřlivý potlesk mohl znamenat pouze jediné – že píle našich klientů, kteří se na akci připravovali poctivě a s velkým nasazením, se vyplatila.

Na rozloučenou, jako poděkování všem posluchačům za jejich aktivní účast, sbor přidal ještě jednu píseň. Po skončení koncertu bylo pro naše hosty připraveno drobné občerstvení. Krásnobřezenecký sbor pak svůj úspěch společně oslavil v odpoledních hodinách.

Kristýna Deckerová,  Domov pro seniory Krásné Březno