Parta seniorek – sportovkyň z obce Klapý pod Hazmburkem

  •  

Milé Seniorské listy! Nedávno se nám dostal do ruky váš časopis, v němž seznamujete veřejnost s různými aktivitami lidí v důchodovém věku a zároveň radíte, jak se zachovat v různých životních situacích. I u nás na vesnici existuje parta seniorek – sportovkyň, které si svou dobrou tělesnou kondici udržují pravidelným cvičením, a to již po několik let. My ostatní, méně zdatní, se scházíme na každoroční akci pořádané obecním úřadem Klapý ke „Dni seniorů“ v místním kulturním domě, kde posedíme v družném hovoru při malém občerstvení a zvucích hudby. Také si zatančíme, zazpíváme a zavzpomínáme na staré časy. Člověka velmi potěší přístup našich mladých radních v čele se starostkou Romanou Albrechtovou i péče členek „Sboru pro občanské záležitosti“, kteří a které na nás „vysloužilce“ nezapomínají.

S pozdravem Senioři obce Klapý pod Hazmburkem