Ocenění manažerka sociálních služeb získala ředitelka litoměřické Diakonie ČCE

  •  

Národní cenu za práci v sociálních službách v roce 2023 převzalo během slavnostního vyhlášení v sále Novoměstské radnice v Praze pět žen za svoji empatickou, obětavou a zejména profesionální péči o klienty sociálních služeb. Národní cenu Pečovatel/ka roku udělila již po jedenácté Diakonie ČCE společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb (APSS). Záštitu nad tímto oceněním převzala Eva Pavlová, manželka prezidenta ČR a Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Národní cena sociálních služeb Pečovatel/ka roku usiluje o zvyšování prestiže a společenského uznání klíčových profesí, jejichž potřebnost se neustále zvyšuje. Z pracovníků a pracovnic nominovaných klienty a jejich blízkými nebo kolegy a kolegyněmi vybrala oceněné odborná porota a veřejnost. V sociálních službách pracuje v Česku přibližně 114 tisíc lidí, již nyní však mnohá zařízení hlásí jejich nedostatek. Počet osob závislých na péči se dle odhadů APSS v následujících 30 letech zvýší o 300 tisíc. Senioři budou v roce 2050 tvořit téměř třetinu (29 %) z celkové populace.

Pečovatel/ka roku 2023

Ocenění každoročně pořádá Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR, ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb. Během slavnostního vyhlášení si cenu v kategorii terénních služeb odnesla Drahuše Řezníčková z Oblastní charity Červený Kostelec, která pečuje o klienty v horském terénu už přes třicet let. Vítězka kategorie pobytových služeb, Petra Baier, bohaté zkušenosti z péče o seniory v Domově pro seniory Chodov již předává i svým kolegům. Klienti oceňují skutečný zájem o jejich životní příběh i současné pocity. V kategorii sociální pracovník získala nejvíce hlasů odborné poroty Božena Kasiková. Výjimečná je především její odbornost a zkušenost a také laskavost, se kterou přistupuje ke každému klientovi.

„Pomáhající profese jsou mimořádně náročným povoláním, které vyžaduje vysoký stupeň odbornosti i velkou dávku citu a empatie. Lidé v nich pracující jsou opravdovými hrdiny našeho času, věnují totiž své srdce a energii druhým. Jejich úsilí je nedocenitelné a zaslouží si naši podporu a uznání,“ komentuje ocenění Hana Sklenářová, ředitelka Diakonie ČCE.

Manažer/ka sociálních služeb je z Ústeckého kraje

V samostatné kategorii manažer/ka sociálních služeb patří ocenění za loňský rok Ireně Opočenské, dlouholeté ředitelce litoměřického střediska Diakonie ČCE. Pod jejím vedením se během 30 let tato organizace rozrostla na největšího zaměstnavatele zdravotně postižených v severočeském regionu. Provozuje šest sociálních služeb, pět chráněných provozů a zaměstnává 200 lidí.

Cena veřejnosti

Z nominovaných v těchto kategoriích vybrala svoji favoritku také veřejnost, která hlasovala online v prosinci 2023. Nejvíce chytil za srdce příběh Jany Kurkové, která patří k zakládajícím členům Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích. Již roky slouží nejslabším ze slabých – umírajícím v domácím prostředí, či tiší žal jejich blízkých. Aktivně se věnuje také osvětě veřejnosti k tématu umírání v domácím prostředí. „Lidí, kteří pracují v sociálních službách, je potřeba si vážit, děkovat jim a šířit povědomí o jejich nelehké práci a poslání. Jsou zde pro ty, kteří potřebují pomoc a péči, pro ty, kteří s jejich podporou mohou žít kvalitní a důstojný život,“ říká Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Ocenění se uděluje ve čtyřech kategoriích: terénní služby, pobytové služby, sociální pracovník a manažer roku. Veřejnost pak v online hlasování uděluje Cenu veřejnosti.

Kategorie terénních služeb

Drahuše Řezníčková, Oblastní charita Červený Kostelec

Kategorie pobytových služeb

Petra Baier, Domov pro seniory Chodov

Kategorie sociální pracovník

Božena Kasíková, Židovská obec v Praze

Irena Opočenská, Diakonie ČCE, středisko Litoměřice

Cena veřejnosti

Jana Kurková, Domácí hospic sv. Markéty ve Strakonicích

Profily všech oceněných spolu s dalšími informacemi najdete na webu www.pecovatelkaroku.cz.