Město ruší akce, zavírá kina a divadla

  •  

Teplice reagují na nařízená opatření proti šíření se koronaviru. Stát zakázal pořádání veškerých sportovních a kulturních akcí.

Provoz škol bude zrušen bez náhrady, potvrzení pro zaměstnavatele rodičům dětí do deseti let vydají základní školy. Tiskopis na ošetřovné najdete zde.

Vedení Teplic zveřejnilo opatření, která souvisí s nastalou mimořádnou situací:

Dům kultury
Zrušeny jsou všechny koncerty, divadelní a filmová představení i jiné kulturní a společenské akce do odvolání. O definitivním zrušení nebo přeložení se rozhodne den před termínem konání (po dobu platnosti mimořádného opatření). Některé akce se uskuteční v náhradním termínu, který může být oznámen dodatečně. Zakoupené vstupenky zůstanou v platnosti pro náhradní termín nebo je bude možné vracet, a to nejdříve v den původního termínu akce a následně po dobu jednoho měsíce v pokladně Domu kultury. Aktuální pokladní hodiny budou zveřejněny na www.dkteplice.cz.
Galerie Zahradní dům
Má první letošní výstavu naplánovanou od 12. 3. bude v běžném provozu pro veřejnost. Zrušena bude pouze vernisáž výstavy ve středu 11. 3.
Severočeská filharmonie
Ruší se všechny plánované koncerty do odvolání.
Sportaréna
Zrušeny jsou všechny sportovní akce (turnaje, soutěže, mistrovské zápasy atd. ) o víkendech. Zrušeno je veřejné bruslení, akce Pohybová gramotnost pro školy a veškeré sportovní akce ve všední dny, kdy by počet účastníků přesáhl hranici 100 osob.
Aquacentrum
Omezuje kapacitu návštěvníků na maximální počet 100 osob v jeden čas.
Botanická zahrada
Běžný provoz pro veřejnost není omezen.
Akce Jarní tvořivé dny plánovaná na 4. – 5. 4. se bude konat pouze v případě zrušení mimořádného opatření.
Regionální knihovna
Běžný provoz pro návštěvníky knihovny není omezen.
  • akce Noc s Andersenem dne 27. 3. byla zrušena
  • kurzy univerzity třetího věku – účastníci budou do odvolání studovat a absolvovat příslušné testy z domova
  • kurzy trénování paměti – po dohodě s účastníky kurzy pokračují,  jedná se o malé skupiny osob
  • besedy pro mateřské školy se (zatím) budou konat, vždy po předchozí dohodě se školou
  • akce pro veřejnost, kde se předpokládá návštěva maximálně 40 – 50 osob, se budou konat
  • odložena je beseda, jejímž protagonistou je pan Erik Tabery
  • o konání akcí, jejichž hlavním pořadatelem není knihovna a předpokládaný počet účastníků nepřesáhne 50 osob, rozhodne jejich pořadatel