Krupka má novou kronikářku města

  •  

Mnohaletou práci obecní kronikářky završila k poslednímu dni roku 2016 Růžena Voráčková. Dvanáct let usilovné práce, shromažďování informací nejrůznějšího zaměření, pečlivé vedení podkladů a rozsáhlé a informačně nabité zápisy na věčnou paměť, to i mnohem více paní Voráčková zvládala s elánem a úsměvem sobě vlastním. Stovky popsaných stránek několika svazků naší obecní, nebo chcete-li městské kroniky vypovídají o veškeré vynaložené píli, pečlivosti a trpělivosti. Od začátku roku 2017 přebrala vedení obecní kroniky Nikola Růžičková, absolventka oboru Archivnictví a pomocných věd historických na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

 Výměna kronikářské stráže – tak bychom také mohli nazvat předání této pro město velmi důležité funkce. „Děkuji paní Voráčkové za její dlouholetou a obětavou činnost. Vaše práce, která zachytila současnost a minulost Krupky, je neocenitelným bohatstvím pro budoucí generace“, řekl během slavnostního setkání s odcházející a budoucí kronikářkou Krupky starosta města Zdeněk Matouš. Do funkce městské kronikářky byla ve stejný okamžik uvedena Nikola Růžičková, která symbolicky převzala poslední svazek kroniky města. „Jsem pevně přesvědčen, že vedení kroniky Krupky předáváme do správných rukou. Vaše odborné znalosti a dovednosti, jakož i skutečný zájem o Krupku, Vás předurčuje k úspěšné a dlouhodobé péči o kroniku. Přeji Vám ve Vaší práci mnoho úspěchů“, řekl během předávání kroniky Zdeněk Matouš. Ve stejném duchu přáli nové kronikářce radní Krupky Tomáš Liška, jakož i další přítomní, kteří jsou připraveni na vedení kroniky města úzce spolupracovat.

 Nová kronikářka Nikola Růžičková je především hrdou patriotkou Krupky. Jejím zájmovým polem není pouze a výhradně historie, ale také současné dění v našem městě, ať už se jedná o kulturní a společenské akce nebo třeba politiku. Široké spektrum zájmů spolu s podporou kvalitní fotodokumentace by se tak ráda pokusila propojit a tvořit tak obsahově bohaté zápisy nejrůznějšího zaměření, a to v tematické šíři od obecních záležitostí k počasí. „Snad tento přístup zachytí život v Krupce srozumitelně, výstižně a přehledně, aby svým obsahem oslovila krupskou veřejnost a probudila v nás silnější zájem o naše město, a zároveň svým obsahem pomohla budoucím badatelům a zájemcům o výzkum naší současnosti pochopit fungování města ze všech perspektiv. Věcí a událostí, které stojí za věčné zapsání do kroniky, totiž máme v Krupce opravdu velké množství a byla by škoda, kdyby nebyly zaznamenány, a upadly tak v zapomnění“, říká nová strážkyně krupské městské kroniky Nikola Růžičková.

Na Městském úřadě Krupka je uloženo 6 svazků kroniky města s prvním zápisem z roku 1935. Starší kroniky a zápisy v podobě pamětních knih byly odevzdány k uchování Státnímu oblastnímu archivu v Litoměřicích. Zájemci z řad veřejnosti mají možnost do kroniky města nahlédnout po předchozí domluvě.

Rostislav Kadlec, Krupka