Kampaň Místa přátelská seniorům nabídne řadu různých aktivit

  •  

Plavba lodí, soutěžní den na koupališti nebo divadelní představení. To jsou jen některé z aktivit, které nabídne letošní, už devátý ročník kampaně Místa přátelská seniorům. Jak přiblížila Kateřina Benešová z litoměřického odboru sociálních věcí a zdravotnictví, mohou se senioři těšit například na minicvičení, cestovatelskou přednášku o Tanzanii nebo na večerní předčítání knih se Spolkem LiPen.

„Kampaň bude zahájená v úterý 9. srpna ve 13:00 hodin v městském informačním centru akcí s názvem Jízdenky prosím! Pracovnice infocentra budou v hodinových intervalech doprovázet skupinky seniorů do kavárny Káva s párou, kde bude zajištěna prohlídka dobově zrekonstruovaných prostor bývalého nádraží s výkladem a možností následného občerstvení v kavárně,“ popsala Kateřina Benešová.

Další aktivity budou postupně následovat až do 31. října. Patřit mezi ně bude například Den seniorů na letním koupališti, který nabídne sportovní soutěže i klidové aktivity. Konat se bude v pátek 26. srpna od 10:00 hodin. Oblíbené plavby výletní lodí po Labi jsou naplánované na 31. srpna a na 7. září.

Brožuru s podrobným přehledem nabízených aktivit a soutěžní hrací kartu si zájemci budou moci vyzvednout v infocentru od začátku srpna. Závěrečné vyhodnocení kampaně s oceněním proběhne na každoročním vánočním setkání v Kulturním konferenčním centru, které se letos uskuteční 7. prosince.

Litoměřický úřad pro občany starší 60 let tak naplánoval celkem 16 různých činností, které připravil nejen společně s poskytovateli sociálních služeb, ale také s Hasičským záchranným sborem, Sokolem Litoměřice či s Klubem českých turistů.  Cílem kampaně je představit seniorům zařízení, která slouží obyvatelům města, zapojit je do aktivit a poskytnout prostor pro setkávání a budování vzájemných kontaktů.

Michaela Rozsypalová, Město Litoměřice