Info z uzavřeného domova seniorů v Libochovicích

  •  

O víkendu se v karanténou uzavřeném Domově důchodců v Libochovicích vyměnily teamy zaměstnanců. Zaměstnanci se do domova na týden nastěhovali, nyní se střídají s kolegy.

Karanténa je v libochovickém domově od 27. února, a to kvůli zvyšujícímu se počtu pozitivních testů na nákazu covid-19 jak mezi klienty tohoto zařízení, tak mezi zaměstnanci.

Odcházejícím zaměstnancům upřímně děkujeme za jejich lidský přístup, pracovitost a úsilí, se kterým do služby nastoupili. Odvedli ohromný kus práce. Nastupující partě přejeme mnoho optimismu a sil. Věříme, že tyto nelehké časy se nám podaří společným úsilím překonat a život v domově se opět bude moci vrátit do běžných kolejí. Velké poděkování patří také těm, kteří našemu libochovickému domovu drží na dálku palce.