Hurá. Už nemusíme sedět doma

  •  

Vážení přátelé, nejhorší je sociální izolace a osamělost u všech generací.
Hurá, že se můžeme zase potkávat a aktivně se hýbat. 11 statečných jelo vlakem do Opárenského údolí v Českém středohoří a krásnou procházkou se dostalo k vlaku v Malých Žernosekách. Obec je opravdu ukázková díky vedení a občanům. Další velkou akcí bylo Run Help ve spolupráci s Kontem Bariéry, Senzačními seniory, a hlavně se k nám přidali senioři z domova U Pramene. Výtěžek byl 2400 korun. Všichni senioři včetně personálu domova měli radost z pomoci Ondrovi na biotronickou ruku.

Největší akce do prázdnin byla 19. června, kdy jsme si mnozí splnili sen opět díky Senzačním seniorům, víte jaký? Jeli jsme kolesovým parníkem z Prahy na Slapy a poznávali krásy naší vlasti, které inspirovaly Bedřicha Smetanu ke složení symfonické básně Vltava. Posléze jsme navštívili i památník Josefa Lady v Hrusicích. Nejkrásnější na celém zájezdu bylo to, že se prolínaly tři generace – senioři, jejich děti a vnoučata. Tak by měla fungovat aktivita a vzájemná úcta, poznání a předávání zkušeností.

Vilma Svobodová, Pomoc bližnímu svému, Senior klub Louny