Foto: Život na zámku

  •  

V našem domově důchodců proběhl osmý ročník akce „Výšlap na Milešovku“, který se nesl v trampském duchu a velice se vydařil. Svítilo nám sluníčko, při příchodu si každý účastník opekl na ohni vuřty a k tomu se podávalo nealko pivo.

Po občerstvení se všichni přesunuli na společenskou místnost, kde proběhlo zahájení akce s kávou a muffiny. Jako překvapení pro soutěžící bylo vydařené a vtipné vystoupení zaměstnankyň, které svým výkonem rozesmáli všechny přítomné. Po vystoupení se rozesmátí soutěžící vrhli se vší vervou na deset disciplín, které byly různorodé, ale všechny k danému tématu, např. poznávání větviček stromů, navlékání tkaniček, postavení táboráčku, vázání uzlů a další. První místo, Krtkův dort, vyhrála naše úspěšná p. Milena, která se o něj rozdělila se všemi soutěžícími. Všichni nakonec odjížděli s dobrou náladou a úsměvem na rtech, a to pro nás bylo další vítězství dne.

Tímto zdaleka nekončíme, čekají nás soutěže v jiných domovech, návštěva Zahrady Čech, výlety, nákupy, posezení při kávě v cukrárně, připravujeme ještě jednu soutěž, a to náš tradiční „Výlov milešovského rybníka“, kterým vždy ukončujeme sezonu soutěží a začínají nám přípravy na Vánoce.

Tento rok máme opět naplánovanou spolupráci s Ježíškovými vnoučaty. Tato výzva se může týkat i vás, kteří byste měli zájem se do této dobročinné akce zapojit a potěšit tím naše seniory. Jelikož Vánoce jsou svátky klidu a míru, chceme vtáhnout do domova tu pravou vánoční pohodu. Začneme výzdobou, pečením cukroví a adventními vystoupeními. Náš domov Vám všem přeje klidný a pohodový zbytek roku.

Jana Dvořáková, Miroslava Walterová, Markéta Veinholdová, Františka Novotná, aktivizační pracovnice, Domov důchodců Milešov