Děti z Valů potěšily seniory

  •  

Třináct dětí a tři pedagogové ze školičky na Valech vyrazilo potěšit svou muzikou babičky a dědečky do Domova důchodců U Nových lázní v Teplicích. Ve společenské místnosti se 2. března sešlo mnoho lidí, vlastně bylo úplně plno.

Tolik vlídných obličejů a trpělivého očekávání zapůsobilo na děti na okamžik jako kouzlo, a jindy bezprostřední školáci najednou stáli plni nervozity a trémy před publikem. Nasadili jsme jako první píseň Myš domácí, během níž postupně tréma opadala.
Potlesk, který děti sklidily, vyloudil na jejich nervózních tvářích první uvolněné úsměvy a dále se zábava rozproudila způsobem, který by se dal přirovnat k energetické injekci. Nutno podotknout, že energie neproudila pouze jednostranně – děti sice přijely potěšit babičky a dědečky, což se jim, myslím, do puntíku podařilo, ale rovněž dědečkové a babičky svým vlídným a aktivním přístupem během koncertu do  bíjeli energii nám – vystupujícím.

Vzájemná radost a vlídnost trvala po celou dobu naší návštěvy a byla završena dárečky, které děti od obyvatel domova dostaly za odměnu. Jsme moc rádi, že se koncert vydařil, a že jsme mohli udělat také my něco pro druhé. Pro děti je dobré si uvědomit, že i s handicapem, pro který často potřebují pomoci, mohou také samy pomáhat a být aktivní. Těšíme se na příště.

Zuza Potočková, Arkadie Teplice