Další členka ČČK Duchcov má významné jubileum

  •  

Až z Teplic pravidelně do klubovny  ČČK Duchcov dojíždí druhá nejstarší členka Květa Petrová, která oslaví  30.5.2019  již 95 let. S předstihem jsme Květě odevzdaly dárek  a  trochu vyzpovídaly,jak šel její život.

Narodila se ve Svojeticích u Prahy , kde žila s bratrem, otcem a babičkou, která ji vycho- vávala. Otec byl obuvník. Do školy chodila v Mukařově. Brzy se musela  sama živit. Již od 14 let dělala opatrovatelku  v Říčanech u rodiny se 2 dětmi. Od nich zase převzala péči  o děti v další rodině. Nakonec začala pracovat v přádelně  Litvínov.

Vdala se v roce 1953 , muž Petr byl horník. S ním měla 2 syny. Od roku 1951 bydlí v Teplicích,odkud pravidelně dojíždí  do klubovny  ČČK Duchcov. Její zálibou se stala  zahrádka a ruční práce. Má 3 vnoučata. Více toho na sebe neprozradila ,ale my víme, že  měla těžký život a proto si váží každé drobné radosti. Přejeme ji nejen pevnější zdraví, ale aby těch pěkných chvilek bylo co nejvíce.

Je potěšující zjistit, jak aktivita ve stáří  prodlužuje věk, tělesnou i duševní svěžest. Minulý měsíc oslavila v klubovně 95 let Fany Amihaseová , tedˇje to Květa Petrová  a  v zákrytu za ní je několik osmdesátnic. Průměrný věk členek  ČČK Duchcov je vysoký, v počtu 23 je nejnižší věk  56 a to díky jedinému muži Bohumilovi Polívkovi. Jinak jsou členky  všechny nad 60 let. Přesto se pravidelně scházejí každé úterý, trénují pamětˇ,cvičí,zpívají, vzpomínají na různé zážitky a k tomu si vždy uvaří kávičku či čaj. Tento měsíc jako novinka začnou ženy nacvičovat českou besedu.
Tu by chtěly na podzim předvést v celé parádě. Během roku si vybírají zajímavá místo pro autobusový zájezd. Tedˇse chystají na zámek Vrbičany u Lovosic, který je celoročně otevřený,pro senióry je vstup pouze 20 Kč  a mohou se zde přesvědčit, jak nový majitel dává zchátralý zámek  do pořádku. Jinak mají svůj rituál. Pravidelně v lednu jezdí do Světce , kde na obecním úřadě je výstava nádherných ručních prací a v říjnu sezónu zakončí v Panenským Týnci.


Marie Polívková, ČČK Duchcov