Beseda o životě a člověčenství na Doubravce

  •  

Spolek senzačních seniorů Zvonkohra, výbor pozval na besedu přátele.  Ty, kdo svůj život zasvětili setkávání, pomoci a službě těm kdo ji potřebují,krásným člověčím
vztahům, prostě lásce k lidem. Našli si čas,přišli, pobyli s námi a povídali.  Tohle společenství také pozdravila z Prahy paní Boženka Jirků, ředitelka Nadace Charta77, Konto Bariery a SenSen . Děkujeme a vyřizuji srdečné pozdravy.

Našli si čas,přišli, pobyli s námi a povídali. Nestor Arkadie Josef Hon, Marcela Bartáková, držitelka ceny ministra spravedlnosti, Matěj Hon, odborník v sociální oblasti,
Pavel Novák fyzioterapeut, záchranář,provozující taxi Sluníčko pro ty,kdo potřebují pomoc.
Také Zdeněk Bergman, ředitel G a jistě brzy dobrý senátor, Svědomitý a odpovědný organizátor a ekonom Ing Jirka Wagner.

Povídali o svém životě, o své práci pro lidi,o moudrosti a odvaze – věru bylo o čem. Odpovídali
na mnoho otázek, protože diskuze byla opravdu živá. Děkuji všem seniorům za jejich zájem
a aktivitu, za pozitivní odezvu.

Prohlídka hradu s Ing Richterem a nádherná klasická hudba ve svěžím brazilském rytmu
Igor Barboi tria se staly příjemnou tečkou za pěkným, pohodovým odpolednem.

Helena Voctářová, Zvonkohra Teplice