Benefiční koncert se vydařil. Výtěžek pomůže seniorům

  •  

V kostele Všech svatých v Litoměřicích proběhl benefiční koncert komorního sboru Cantica Bohemica a žáků varhanního oddělení Základní umělecké školy v Litoměřicích. Výtěžek koncertu bude použit na zakoupení koncentrátoru kyslíku pro klienty Domova pro seniory na Dómském pahorku.

Domov pro seniory poskytuje dlouhodobé ubytování seniorů ve věku od 65 let, kteří nemohou žít ve svém domově zejména z důvodu úbytku sil a zhoršeného zdravotního stavu.

„Benefiční koncert na podporu Domova pro seniory na Dómském pahorku, který proběhl v pátek 27. dubna v kostele Všech svatých v Litoměřicích, předčil očekávání. Během koncertu zazněla žánrová směs skladeb v podání ženského komorního sboru Cantica Bohemica a žáků varhanního oddělení Základní umělecké školy Litoměřice. Koncert se konal pod záštitou Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického a Ing. Pavla Grunta, místostarosty Litoměřic,“ popisuje Roman Striženec, ředitel Farní charity Litoměřice.

Jednalo o první podobnou akci, kterou Farní charita Litoměřice pořádala, a organizátoři byli příjemně překvapeni vysokým zájmem posluchačů, kteří zaplnili prostory kostela Všech Svatých.

Pokladničky, do kterých mohli návštěvníci vkládat dobrovolné příspěvky, byly rozpečetěny 30. dubna za účasti pracovnice Městského úřadu Litoměřice. Díky podpoře dárců se podařilo shromáždit 14.861,- Kč. K těmto prostředkům obdržela Farní charita Litoměřice další podporu od litoměřického biskupství, takže bude možné pro klienty Domova pro seniory pořídit koncentrátor kyslíku.

Přístroj, který pomáhá zejména klientům, kteří trpí dušností a dalšími obdobnými obtížemi a do současné doby si jej v případě potřeby museli pronajímat.

„Díky štědrosti všech dárců a díky dobré vůli účinkujících a všech, kteří organizaci koncertu podpořili, můžeme našim klientům nabídnout další způsob, který jim dovolí spokojeněji trávit podzim života v našem zařízení. Vzhledem k příznivým ohlasům, bychom rádi v organizaci benefičního koncertu vážné hudby pokračovali i v příštích letech,“ dodává Roman Striženec.

 

 

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*