V našem zájmu je pomáhat těm nejpotřebnějším

  •  

Už pět let se náměstek primátora Tomáš Vlach se seniory pravidelně potkává a diskutuje s nimi nebo sbírá podněty, které seniory trápí v souvislosti s děním ve městě.

Jak Ústí podporuje seniorskou komunitu?

Ústí nad Labem pracuje společně s Radou seniorů města Ústí nad Labem na programu, který zahrnuje několik desítek akcí v průběhu roku. Mezi hlavní program pro širokou veřejnost patří oslava MDŽ a Dne seniorů v Kulturním domě. Akce jsou pro seniory zdarma a kluby nemusí platit ani za využití prostor pro svoje setkávání probíhající pravidelně v restauraci Domu kultury. Mimo to máme také hojně využívaný dotační titul pro seniory na různé aktivity od výletů po okolí nebo sportovní hry.

Jednou z oblíbených aktivit seniorů jsou pravidelná setkávání v domě kultury. Co město přimělo k tomu, aby poskytlo prostory seniorům zdarma?

Tento nápad iniciovalo předchozí vedení města, kdy se této problematice věnovala současná předsedkyně Rady seniorů paní Květoslava Čelišová. Myslím, že s kolegy velmi dobře odhadla, co senioři uvítají, a že mají zájem sami organizovat svoje aktivity a nepotřebují nějakého koordinátora nebo firmu dodávající akce takzvaně na klíč.

Jaká je spolupráce radnice s městskou radou seniorů?

Za posledních pět let věřím, že velmi dobrá. Setkání Rady seniorů se účastníme po celou dobu pravidelně společně s primátorem města Petrem Nedvědickým, který odpovídá společně se mnou na dotazy a řeší případné podněty týkající se dopravy nebo bezbariérovosti. I díky těmto podnětům bylo například instalováno několik dopravních značek pro osoby s omezenou schopností pohybu a došlo k umístění laviček na vytipovaná místa.

Co seniory v České republice nejvíc pálí?

Zdražování. Je to největší problém zejména vzhledem ke zpomalení valorizace penzí vládou pětikoalice. Česká republika si může dovolit zachovat dobrou životní úroveň seniorů, ale nesmí prosazovat tupé škrty. Jsme pravidelně v kontaktu se seniory i dalšími občany, kteří se na město v tíživé situaci obrací a vždy se snažíme pomoci a poradit.

Co považujete v oblasti seniorů za důležité?

Pokračovat v zavedených aktivitách a motivovat co nejvíce dalších seniorů k zapojení do volnočasových aktivit, které město a Rada seniorů nabízí. Nový členové se mohou připojit k jednotlivým klubům seniorů. Pokud by někdo potřeboval poradit, tak se mi může ozvat telefonicky 702 225 023 nebo e-mailem tomas.vlach@mag-ul.cz a nejdeme společně klub nebo akci, kam se přijít podívat.

Jaké projekty město už udělalo a jaké plánuje v souvislosti se seniory?

Mezi nejviditelnější nedávno dokončené projekty patří služba přepravy pro seniory Taxík Maxík. Tato služba je poskytována Pečovatelskou službou města Ústí nad Labem. Objednávky probíhají telefonicky v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin na telefonním čísle 702 192 417 (nejméně jeden den před plánovanou přepravou) nebo osobně v sídle Pečovatelské služby Ústí nad Labem (budova bývalého rektorátu UJEP, Hoření 3083/13, Ústí nad Labem). Cena přepravní služby je stanovena na 60 korun za jednu jízdu a osobu. Aktuálně se zabýváme projektem denního centra na sídlišti Vyhlídka, které by pomohlo s denní péčí pro seniory a nabídlo by další služby občanům města.

V bývalém rektorátu měly vzniknout byty, v jaké fázi je tento projekt?

Současné vedení města nesouhlasí s proběhlou privatizací bytového fondu, který omezil možnost města nabízet byty k pronájmu. Proto se snažíme kupovat, opravovat a nabízet byty zejména seniorům. Aktuálně máme volné byty v opraveném objektu v Krásném Březně v ulici Čelakovského. Žádosti o přidělení bytu s potřebou komplexní sociální podpory jsou k dispozici k osobnímu vyzvednutí v úředních hodinách u sociálních pracovnic na Odboru sociální péče – oddělení sociální práce, Magistrátu města Ústí nad Labem (budova PB-centra, Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem, 6. patro). Další byty plánujeme i v bývalém rektorátu a nyní připravujeme projekt kompletní rekonstrukce.

Jaké zkušenosti má město se svými domovy důchodců? Na kolik radnici vyjde provoz domovů ročně?

Zkušenosti s domovy seniorů máme velmi pozitivní. Město Ústí nad Labem vzhledem k vysoké lůžkové kapacitě nabízí dostupnou kvalitní službu pro občany s potřebou trvalé péče a podpory. Naše domovy se pravidelně umísťují v národních i regionálních soutěžích a jsou držiteli několika ocenění za vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Na provoz domovů přispívá zejména státní rozpočet a prostředky investuje také město zejména do opravy a obnovy majetku a provozního příspěvku, který za rok 2023 činil společně s dalšími výdaji přes 25 milionů korun.

Kolik stojí pobyt v domově a jaký je vývoj cen s ohledem na zdražování energií, tepla, vody?

Částka za pobyt je dána vyhláškou. V poslední době došlo k navýšení maximálních cen za pobyt a stravu ze strany MPSV. Aktuálně tyto ceny jsou 255 na den za stravu a 305 za pobyt za den. Jednotlivé domovy si úhrady stanovují na základě svých nákladů. Vždy musí zůstat klientovi 15 % z příjmů a nízký důchod tedy není důvodem pro odmítnutí jakéhokoliv klienta.

Míst v domovech je obecně málo, jak dlouho se čeká v Ústí?

Ano, míst v domovech je málo a čekací doba se různí s ohledem na počet seniorů v seznamech zájemců. Nicméně legislativa nyní umožnuje na základě zdravotního stavu a sociální situace umožnit nástup i v řádu týdnů. Vždy záleží na šetření příslušných pracovníků a rozhodnutí ředitele. Náš společný zájem je pomoci těm nejpotřebnějším.