V Chomutově se slaví třicátiny

  •  

Sociální služby Chomutov jsou jedním z mála subjektů, jejichž služby fungují dlouhodobě, byly založeny v roce 1993. Při ohlédnutí za uplynulými 30 roky zjistíme, že se organizace rozrostla na významného poskytovatele sociálních služeb v regionu. Odborná veřejnost si cení našich vědomostí a zkušeností a laická veřejnost dokazuje svou důvěru tím, že nám věří a svěří nám péči o své blízké.

Služby nabízejí pomoc a péči pro všechny věkové kategorie i zdravotně postiženým, a to v Domově pro seniory Písečná, Domově pro osoby se zdravotním postižením Písečná, Denním stacionář pro osoby se zdravotním postižením Písečná, terén zajišťuje pečovatelská služba, rady a pomoc nabízí odborné sociální poradenství a krizi v bydlení pomáhá řešit Azylový dům Písečná. V našich službách je zařazeno téměř 1 200 osob od tříletých dětí až po seniory, přičemž převládající skupinou jsou právě oni.

„Na všechny služby je každoročně vynaloženo zhruba 140 milionů korun, což je oproti začátkům v 90. letech zhruba trojnásobná částka. Rozhodně to však nejsou peníze „vyhozené z okna“. Díky nim mají nejohroženější skupiny našich obyvatel jistotu dostupné kvalitní pomoci se základními životními potřebami, vč. zdravotní péče, při nejnižší možné míře osamění,“ říká ředitelka organizace Alena Tölgová a pokračuje: „Abychom mohli držet krok s vývojem v sociálních službách, musíme mít kvalitní zázemí. Do oprav majetku vkládáme každoročně vysoké částky, a tak za zmiňované období bylo na opravy majetku z rozpočtu organizace a z prostředků města vynaloženo 120 milionů korun.“

Podařilo se dokončit tříletou rekonstrukci domova pro seniory, která se dotkla hygienického zázemí, komunikačního zařízení a instalace elektronického požárního systému. Veškeré hygienické zařízení je koncipováno jako bezbariérové, vstupy do pokojů umožňují maximální soukromí. Bezpečnost klientů zvyšuje modernizované komunikační zařízení, jehož součástí je i připojení na internet. Nejdůležitější částí rekonstrukce je instalace elektronické požární signalizace, jež je přímo napojena na HZS.

Stranou nezůstává ani podpora osob se zdravotní postižením, kdy se v domově i stacionáři provedly rozsáhlé rekonstrukce sociálního zařízení a společenských místností, vybudovala klimatizace, oddělily prostory pro větší soukromí klientů a nakoupily kompenzační pomůcky.

Azylový dům byl rozšířen o velmi potřebné oddělení rodin s dětmi, pečovatelská služba získává průběžně nová vozidla, vč. elektromobilu, zrekonstruovali jsme nevyužívaný objekt na Kamenné a vybudovali zde prostory pro odborné sociální poradenství a dětské skupiny.

Naše služby obstály také při hloubkových kontrolách, jež neshledaly žádné porušení závazných pravidel a konstatovaly kvalitní poskytování sociální služby. Zaměstnanci dokázali i v době nestabilní personální situace a náročné na psychiku jejich i klientů, včetně takzvané covidové doby, že jsou na svém místě a jejich výkon je na profesionální úrovni.

Svým klientům, včetně těch potenciálních, jsme se přiblížili prostřednictvím pravidelného časopisu Novinky nebo Infolistů, zřízením internetových stránek www.soschomutov.cz a nejnověji facebookovým profilem. Úzce spolupracujeme s redakcemi Chomutovských novin, týdeníku Nástup, Deníku Chomutovska a Seniorských listů, pořádáme tradiční akce pro klienty, ale i laickou a odbornou veřejnost, a to například odborné konference, Zahradní slavnost, Den ve fitness, Diskotéku pro handicapované…

V nejbližších letech se připravujeme zrealizovat následující projektové záměry: nové evakuační výtahy a revitalizace zahrady v domově pro seniory, vstupní brána a interiéry Centra pro osoby se zdravotním postižením Písečná, bezbariérový vstup Azylového domu Písečná, nákup nového zařízení na energetické úspory v gastro a prádelenském provozu vč. vozidel s alternativním pohonem. V plánu máme také další záměry směřované na energetické úspory a využití budov, jako je například nová prádelna a prostory pro Klub seniorů.

Významným milníkem bude získání Značky kvality postupně v jednotlivých službách, počínaje domovem pro seniory, domovem pro osoby se zdravotním postižením nebo pečovatelskou službou.

Sociální služby Chomutov jsou velmi dynamickou organizací, která spektrem svých služeb pokrývá potřeby široké věkové i sociální škály občanů města i regionu. Díky permanentní podpoře statutárního města Chomutova má tak nejen kvalitní současnost, ale i budoucnost. A to je dobrá zpráva nejen pro Chomutov.

Alena Tölgová, ředitelka organizace