Ústecký Sen-art 2023

  •  

I letos se mohou ústečtí senioři těšit na výtvarnou a literární soutěž. Výtvarná soutěž je určena pro seniory ve věku nad 60 let s trvalým pobytem v Ústí nad Labem, včetně uživatelů služby domovů pro seniory, jejichž zřizovatelem je město Ústí nad Labem. Senioři mohou VÝTVARNÉ soutěžní práce doručit tajemnici Rady seniorů Ústí nad Labem do budovy PB – Centra, na adrese Mírové náměstí 3097/37, Mgr. Lence Jaremové (1. patro, č. dveří 134) od 1. května do 31. srpna 2023.

Soutěžní kategorie: 1. ruční práce, 2. kresba, malba, grafika, 3. fotografie

Každý ze soutěžících může předat maximálně jednu práci v každé kategorii. Přihlášením do soutěže autor výtvoru dle soutěžní kategorie souhlasí s jeho prezentací na výstavě a na webu statutárního města Ústí nad Labem, a to bez nároku na honorář.

Vyhodnocení soutěže provede odborná porota, která z každé kategorie vybere tři nejlepší práce. Všechny práce musí mít popisek se jménem a příjmením, věkem a kontaktem (adresa a telefon) na autora. První tři vítězná díla z každé kategorie budou zveřejněna na webu www.usti-nadlabem.cz. Vyhlášení vítězů a výstava děl soutěže SEN-ART 2023 proběhne již tradičně na oslavách Dne seniorů.

Literární soutěž je určena pro seniory ve věku nad 60 let s trvalým pobytem v Ústí nad Labem, včetně uživatelů služby domovů pro seniory, jejichž zřizovatelem je město Ústí nad Labem. Senioři mohou svá LITERÁRNÍ díla posílat buď e-mailem na adresu: lenka.jaremova@mag-ul.cz., nebo poštou na adresu: Odbor sociálních služeb, Magistrát města Ústí n. L., Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, přičemž v levém horním rohu bude uvedeno SEN-ART 2023.

Soutěžní kategorie: 1. próza, 2. povídka, 3. poezie

Ústecký SEN-ART 2023 se koná pod záštitou primátora města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petra Nedvědického. Literární soutěžní příspěvky mohou soutěžící doručovat od 1. května do 31. srpna 2023.

1 komentář z Ústecký Sen-art 2023

    • Libovolné. Téma se určuje v soutěži „Senior Art“, kterou vyhlašuje Krajský úřad Ústeckého kraje.

  1. Je možné se zúčastnit obou soutěží (senior art, vyhlašované Krajským úřadem?)
    Děkuji za odpověď

    • Dobrý den, pokud splňujete daná pravidla, tak to určitě není problém.

Komentáře jsou uzavřeny.