Shromáždění delegátů svazu tělesně postižených

  •  

V ústeckém Domě kultury proběhlo shromáždění delegátů okresní organizace Svazu tělesně postižených v ČR. Shromáždění se zúčastnila za Radu seniorů města Ústí nad Labem její předsedkyně Květoslava Čelišová a za vedení města náměstek primátora Tomáš Vlach. Důležitým bodem shromáždění byla volba nové předsedkyně a hospodářky svazu.

Zástupci města popřáli novému vedení hodně úspěchů a odstupujícím poděkovali za jejich dlouholetou práci ve prospěch členů organizace a seniorů v okrese Ústí nad Labem.