Rostoucí náklady nutí domovy seniorů šetřit

  •  

Rostoucí náklady na elektrickou energii a vytápění řeší nejen domácnosti, ale taky zařízení sociálních služeb. Vedení domovů pro seniory proto hledají cesty, jak ušetřit. Jedním z nejčastěji zmiňovaných opatření byla instalace fotovoltaiky. „Měníme přemýšlení o spotřebě energií celkově. Například zhasínáme při odchodu nebo jsme přemístili lednice od zdroje tepla. Zabýváme se dotačními tituly na fotovoltaiku, solární ohřev vody, zateplení,“ řekl ředitel Městské správy sociálních služeb v Mostě Luboš Trojna. O fotovoltaice uvažují i v Senirocentru Pohoda v Dubí.

Návrh ministerstva průmyslu a obchodu, že by mohly být domovy pro seniory v případě nouze méně vytápěné, ředitelé domovů odmítají. „Samozřejmě úsporná opatření řešíme, jen není moc kde ubírat,“ dodala Hana Zeithammerová, ředitelka dubského Seniorcentra Pohoda s tím, že teplotu klientům v domově musí zachovat, stravu rovněž.“  Ministerstvo navrhovalo snížení teploty v domovech pro seniory až na 18 stupňů Celsia. V současnosti je teplota v obytných prostorách domovů seniorů stanovená na minimálně 20 stupňů.