Rekondiční pobyt plný zábavy a objevů

  •  

Poslední červnový týden se senioři Klubu českých turistů, odbor Chomutov zúčastnili rekondičního pobytu ve Sloupu v Čechách. Každé dopoledne i odpoledne pro ně byl předem naplánovaný program vycházek. Každý si vybral podle aktuální fyzické a psychické pohody.

Mimo jiné navštívili obec Radvanec, Lesní hřbitov v Novém Boru, Havraní skály, Modlivý důl, Údolí vzdechu a Údolí samoty, ve kterém je možné shlédnout krásné skalní reliéfy. Ve středu jsme využili místního autobusového dopravce pana Chlupa a trochu si od chůze mezi skalami odpočinuli v Zoologické a Botanické zahradě v Liberci. V místním kempu u  radvaneckého koupaliště se polovina účastníků každé ráno před snídaní otužovala a po večeři ho ke koupání využívala většina zúčastněných.

Poslední den před odjezdem jsme se již s naším chomutovským dopravcem vypravili za poznáváním krás Východních Krušných hor v Německu. V Saském Švýcarsku jsme navštívili Bastei s jeho krásnými skalami, mosty a skalními cestami. Také za námi, se souhlasem ubytovatele, přijeli manželé Hurníkovi, kteří nám zahráli a zazpívali k tanci a poslechu. Akce se uskutečnila za finanční podpory Statutárního města Chomutova.

Věra Pajerová, KČT Chomutov