Příroda a myslivost na Ústecku

Zdroj: Muzeum města Ústí nad Labem
  •  

V ústeckém muzeu nezapomeňte na výstavu Příroda a myslivost na Ústecku. Navštívit jí můžete až do 1. října. Naše krajské město a jeho nejbližší okolí je známé především jako průmyslová oblast s vysokou koncentrací obyvatelstva. 25 procent plochy bývalého správního okresu, dnes působnosti magistrátu města, je nyní zastavěno pro výrobu, bydlení, komunikace a jiné industriální využití.

Výjimečně zajímavá krajina s nebývalou výškovou členitostí, pestrou geologickou i botanickou skladbou však v přímé návaznosti na zástavbu stále poskytuje vhodné přírodní podmínky pro volně žijící živočichy. Jejich domovem jsou lesy a zemědělská půda, které prostupují až mezi obytné budovy, opuštěné továrny a jiné lidské stavby.

Vystavené exponáty a průvodní text dokumentují současný stav populací zvěře na Ústecku, představují její druhy na preparátech i trofejích srnců, jelenů, daňků, muflonů i divokých prasat. Nemohou jinak než konstatovat, že drobná zvěř, především zajíc a bažant, se vyskytují jen ve stavech, které jsou na hranici zachování v přírodě, a veškerá péče je zaměřena na přikrmování a ochranu před šelmami i lidskou činností. Naopak divoká prasata, jelení a v poslední době i daňčí zvěř ve stavech narůstají a jsou předmětem intenzivního lovu. Makety představují laické veřejnosti zkušenostmi ověřené stavby krmných a loveckých zařízení. Jsou doprovázeny ukázkami a popisem krmiv.

Muzeum města Ústí nad Labem

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*