Pochod pro mozek

  •  

Pojďte s námi chodit pro mozek. Pohyb je život, život je pohyb. Od 12. do 19. března je týden trénování mozku a pro mozek obecně, zapojte se i vy. V době od 12. do 16. března si počítejte, co nachodíte a 16. března od 14:00 hodin přijďte nám to sdělit do senior klubu na Zschopauském náměstí (bývalá restaurace Luna). Nejúspěšnější čeká odměna. Pokud nemůžete dorazit napište výsledky na email: senior.louny@seznam.cz. Neseďte doma – choďte, dělejte něco pro své zdraví, těšíme se na vás. Na akci zve celonárodní výzva Rady seniorů ČR, Právě teď Praha a Pomoc bližnímu Louny.