Ochrana zdraví seniorů je pro město prioritou

  •  

Vedení města Ústí nad Labem nechalo v domově pro seniory na Severní Terase zkušebně nainstalovat termokameru, která při vstupu zaznamená tělesnou teplotu každého návštěvníka. Jelikož se tento zkušební provoz osvědčil, byly za výhodných podmínek nakoupeny kamery do všech našich seniorských zařízení.

S ohledem na celosvětovou situaci kolem onemocnění COVID-19, je to jedno z významných opatření, které chrání naše seniory. Zvýšená teplota je jedním z příznaků onemocnění COVIDEM -19, a tak návštěvník, který bude mít teplotu nad 37,5  ̊C, nebude do zařízení vpuštěn. Kromě roušek a dezinfekce je to další opatření, které bude eliminovat rizikové návštěvy, a to nejen v souvislosti s koronavirem, ale například i v době chřipkové epidemie atd.

Kamera, která zachytí návštěvníka se zvýšenou teplotou, automaticky spustí buď zvukovou signalizaci, nebo se rozbliká majáček, podle toho jak si to který domov pro seniory nastaví. Tato opatření jsou nejen pro ochranu tělesného zdraví, ale především i pro psychickou pohodu našich seniorů, protože čím více opatření v domově budeme mít, tím méně vystavujeme domovy celkovému uzavření a zákazu návštěv rodinných příslušníků. Sociální izolace je pro naše seniory často horší než onemocnění. A o pohodu, klid a bezpečnost jde městu především.