Hudbou pro dobrou věc

  •  

Charitativní koncert v Rytířském sále na Červeném Hrádku pod názvem Hudbou pro dobrou věc, který uspořádal Městský ústav sociálních služeb Jirkov spolu se svými partnery, se vydařil. Veškerý výtěžek z koncertu byl určen na nákup pohonných hmot pro auto, které každý den vozí do školy a ze školy děti ze Spolku Prohandicap. Vzhledem k tomu, že částky za pohonné hmoty zvýšily, tak jsme se potřebné prostředky, pokusili získat takto.

Rytířský sál byl do posledního místa obsazený, vystoupil klavírista Jiří Pazour s variacemi na filmové skladby a zpěvačka Magda Malá, která se zároveň stala patronkou Městského ústavu sociálních služeb Jirkov a my jsme za to moc rádi.  Celková částka, kterou se podařilo vybrat, nám velmi pomůže.

Blanka Koblicová, Městský ústav sociálních služeb Jirkov