Až 240 tisíc korun na zateplení nebo nová okna

  •  

Zateplení fasád, střech, stropů a podlah, výměny oken i vchodových dveří a instalaci solárního ohřevu vody s dotací z programu Nová zelená úsporám Light to se při dnešních cenách energií hodí. Můžete na to získat finanční pomoc až do výše 240 tisíc korun. Vedle seniorů, příjemců invalidního důchodu a příspěvku na bydlení mohou o peníze nově žádat i domácnosti pobírající přídavky na děti. Nové programové období přináší úpravu některých parametrů u podporovaných opatření a zpřesnění podmínek pro poskytnutí dotace.

„Pro žadatele se v zásadě nic nemění, finanční prostředky dostanou zálohově předem a dotace může pokrýt až 100 % výdajů. Upřesnění se týká zejména technických parametrů realizovaných opatření. Klademe větší důraz na to, aby realizovaná opatření splňovala požadavky na budoucí úspory energií i na dodržení požadovaných bezpečnostních norem,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Žádosti se přijímají od 17. ledna Úspěšní žadatelé získají finanční prostředky předem a na renovaci mají celý rok. Elektronické podání žádosti i všechny potřebné informace je možné najít na www.novazelenausporam.cz.