Zkušenosti z odborných stáží nás motivují

  •  

Život přináší každému z nás řadu situací, kdy  je nutné požádat  o pomoc,  podporu o radu, jak v rodině , na pracovišti tak i třeba kolemjdoucího. I když pracujeme jako tým poskytující profesionální služby v Domově sociálních služeb Meziboří,  občas je nutné si ověřit , zda vše děláme správně, zda nám tak zvaná profesní slepota nesvazuje ruce.  Abychom ve své práci předcházeli tzv. svázaným rukám došlo ke spojení  a navázání vzájemné spolupráce mezi  mezibořským  a  janovským  domovem sociálních služeb  a současně k zapojení  se téměř 20 pracovníků v sociálních službách do programu odborných stáží v rámci dalšího vzdělávání podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Na mezibořsko – janovských setkávání pracovnic přímé péče u seniorů  v měsících duben až červen panovala vždy uvolněná a přátelská atmosféra.  Nabitý pracovní program obsahoval kreativní workshopy, interaktivní prohlídky, teoretické výklady stávající praxe a zapojení  se do individuálních sociálních služeb. Stážistky na základě  8 hodinové účasti získaly Osvědčení o stáži. Program vzájemných odborných stáží  doporučili a podpořili oba ředitelé zařízení p. Helena Tichá  a Vladimír Vopelka.  Dle jejich slov došlo k doporučení programu odborných stáží zejména těm, kteří se chtějí zdokonalovat ve své práci a přicházet na nové nápady a způsoby sociální práce, protože nikdo nedělá věci bez chyb a vždycky je čemu se přiučit. A pokud si člověk může vyzkoušet, jaké to je pracovat v jiném domově, než je ten jeho, nebyl zde žádný argument pro zamítnutí. Právě naopak.

Takováto stáž dá účastníkovi mnohem více než jakékoli školení. Má totiž možnost se setkat nejen s kolegy a jejich způsoby poskytování služeb, s jejich plány a zkušenostmi z praxe, s chodem zařízení, ale mimo jiné i setkat se seniory, uživateli žijících v jiném domově.

Výsledky vzájemných odborných stáží  jasně ukázaly, jak důležité je vzájemné  předávání  vlastních zkušeností  a zážitků z praxe v péči o seniory pro motivaci nás pracovníků pomáhajících profesí.

Zdena Frühaufová, vedoucí odd. Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním postižením (DPS a DOZP)