Šetřím, šetříš, šetříme kancelářským papírem

  •  

Spotřeba papíru v Česku se za posledních 20 let téměř ztrojnásobila. Každý průměrný Čech spotřebuje za rok 130 kg papíru. Toto číslo v sobě skrývá veškeré papírenské zboží jako hygiena, balení, noviny, šanony, složky, paragony a podobně. Co se týče xerografického papíru, připadá na každého občana přibližně 6 kg. To jsou ale pouze statistiky.

Zaměstnanci Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové organizace se společně rozhodli, že tyto statistiky alespoň trochu vylepší, a proto začali aktivně předcházet plýtvání kancelářským papírem. V rámci zlepšení životního prostředí a zavedení úsporných opatření zavedli metody, které vedou ke snížení spotřeby kancelářského papíru. První metodou bylo převedení většiny komunikace mezi úseky, z papírové podoby na podobu elektronickou – emaily. Další metodou, jak šetřit papírem, bylo vydávání vnitřních směrnic v elektronické podobě.

A nakonec i ty nejmenší opatření můžou vést k velkým úsporám – oboustranný tisk, používání recyklovaného papíru a plochu papíru využívat efektivně. Používání již potisknutého papíru pro psaní poznámek, nebo pro tisk pracovních materiálů. Věříme, že i tímto málem přispějeme ke zlepšení životního prostředí a zároveň k tomu, aby se nám tu společně lépe žilo.

Jana Vodičková