Sdružení pomůže žádat o doplatky na bydlení

  •  

Senioři  jsou jednou  z nejohroženějších skupin,  která  vyhledává  pomoc Sdružení ochrany nájemníků (SON) v Ústeckém kraji. Trápí je tíživá situace v bytové a sociální oblasti.

„Z  dosavadních  zkušeností jsme zjistili, že velké množství  seniorů  trápí  nedostatek informací, které se týkají bydlení. Jde jak o potíže s pronajímateli,  kteří  leckdy  nedodržují  ani  základní  povinnosti, ale také neznalost svých práv a  nároků. Neví, jak například vyplnit žádost o příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení,“  říká  Zdeněk  Balcar, předseda poradny SON v Ústeckém kraji.

Pomoc poradny SON je určena lidem, kteří se v oblasti bydlení  dostali  do  nějaké  tíživé situace. Lidem, kteří užívají byt k bydlení, tedy nájemníkům, členům družstev nebo společenství vlastníků.

„Podle  toho,  co  víme,  tak většina seniorů nemá finanční prostředky k tomu, aby získali nějaké informace či pomoc. A  SON pomáhá právě této skupině obyvatel bezplatnou formou pomoci ke spokojenému a  klidnému  bydlení.  Protože stresy,  které  senioři  v bytové oblasti  prožívají,  často  vedou až  k psychickým  kolapsům,“ dodává Zdeněk Balcar.

Na  Ústecku  jsou  problémy  týkající  se  bydlení  veliké,  nájemníci  často  nevědí jak vypovědět smlouvu či jak se  domoci  svých  přeplatků z vyúčtování.

 

Kancelář SON (budova Grand)
Úterý a čtvrtek 12:30 – 17:00
Velká Hradební 2
Ústí nad Labem