V knihovně senioři píší Wikipedii

  •  

V ústecké Severočeské vědecké knihovně každý měsíc pořádají akce pro seniory.

„Dvakrát  do  měsíce  u nás v  knihovně probíhají semináře trénování paměti se zkušenou lektorkou  Ludmilou  Makovskou. Senioři, kteří chtějí proniknout do  světa internetu, se mohou přihlásit do individuálních kurzů práce s internetem.  A  pro ty, kteří si už s počítači  rozumí,  pořádáme  přibližně 2x do roka kurzy editování Wikipedie nazvané Senioři píší Wikipedii. Dále pravidelně pořádáme i velké množství kulturních akcí, z nichž  nejoblíbenější  jsou  mezi  seniory  cestovatelské  besedy,  které máme obvykle dvě až čtyři do měsíce,“ řekl Jan Černecký z knihovny.

Severočeská vědecká knihovna je také registračním a výdejním  místem  Seniorpasů, díky  kterým  mají  senioři  zvýhodněné vstupy na různé kulturní a další akce po celé České  republice  a mnoho  dalších benefitů.