Nezapomeňte si podat přihlášku na Univerzitu třetího věku

Zdroj: pixabay
  •  

Univerzita třetího věku UJEP otevírá nový dvouletý cyklus kurzů pro léta 2017–2019. Oblíbená forma celoživotního vzdělávání má na UJEP tradici a velkou popularitu.

Pro skalní, ale zejména nové zájemce, je připraveno 78 kurzů. Ty nabízejí žádanou výuku jazyků (anglického, německého, francouzského, španělského a ruského), ale také kurzy rozmanitého spektra oblastí lidské činnosti, které mohou účastnici U3V poznávat či prohlubovat dosavadní vědomosti. Patří mezi ně umění a kultura, cvičení a sport, informační technologie a počítače, fotografování, ekonomie, historie, etika, filozofie a náboženství, přírodovědné obory, psychologie a zdravotnictví, včetně kurzů první pomoci a sebeobrany.

„Velmi oblíbené jsou kurzy kresby a malby a malířských technik všeobecně. Velký zájem je i např. o Cestování zajímavými destinacemi světa, Náš Ústecký kraj, Toulky po SZ Čechách, Senior sobě psychologem, Digitální fotografie, Čínské cvičení pro zdraví (základy Tai-chi), TGM a jeho doba atd.,“ konkretizuje širokou nabídku vzdělávání ve třetím věku Bc. Dana Masopustová, vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání UJEP.

Kompletní přehled kurzů pro nový dvouletý cyklus, kde je zveřejněn také podrobný seznam kurzů včetně sylabu, lektora a obsahu jednotlivých semestrů, je možné prostudovat na:

https://www.ujep.cz/cs/u3v-2017-2019

Přihlášky do zimního semestru 2017/18 dalšího cyklu U3V lze podávat do 31. srpna. Hlavní podmínkou přijetí pro podání přihlášky je dovršení věku 50 let. Výuka probíhá nejen v Ústí nad Labem, ale také v Žatci, Roudnici nad Labem, Litoměřicích a Kadani.

Podmínky přijetí, formulář přihlášky i platby související s kurzy jsou dostupné na webu U3V:

http://u3v.ujep.cz

Zájemci o kurzy Univerzity třetího věku na UJEP mohou zaslat svoje přihlášky

e-mailem na adresy dana.masopustova@ujep.cz nebo iveta.stekla@ujep.cz, odevzdat osobně do kanceláře U3V nebo zaslat poštou na adresu U3V UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem.

Kontakt: Bc. Dana Masopustová, dana.masopustova@ujep.cz, 727 812 381

UJEP Ústí nad Labem