Jak se zvířata orientují

  •  

Teplické planetárium navštíví neurofyziolog Kamil Vlček. V rámci cyklu „přátelských setkání s vědou“ Café Nobel bude 21. září povídat o prostorové navigaci zvířat.

Pokusí se objasnit záhadu, jak zvířata dovedou navigovat na velké vzdálenosti, např. při migraci nebo návratu na hnízdiště, a jaká při tom používají vodítka. Zmíní čichovou a magnetickou orientaci i sluneční kompas. Popíše různé typy reprezentací prostoru, vnitřních map, která zvířata i lidé používají, a jak s nimi souvisí navigační strategie. Nakonec se zaměří na mozkový podklad navigace, včetně speciálních typů mozkových buněk sloužících k práci s různými vlastnostmi prostoru.

Kamil Vlček je vědeckým pracovníkem Oddělení neurofyziologie paměti Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Ve své práci se zabývá především prostorovou navigací lidí, jejími strategiemi, mozkovým podkladem a souvisejícími poruchami u neurologických a psychiatrických poruch. Na popularizačních akcích Akademie věd organizuje interaktivní výstavu Memory Park. Přednáší kognitivní psychologii na Filozofické fakultě a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Café Nobel se uskuteční v prostorách planetária v Teplicích v obvyklém čase – začátek je v 18:00 hodin. Místa na přednášku si můžete rezervovat na adrese hap@hapteplice.cz. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.