Hejtman: Ústecký kraj je turisticky atraktivní

  •  

Ústecký kraj má podle hejtmana Jana Schillera obrovský potenciál k dalšímu rozvoji.

Ústecký kraj není již dávno vnímán pouze jako průmyslový region. Co podle vás může turistům nabídnout?

Ústecký kraj je turisticky atraktivní v podstatě odnepaměti. Image kraje jako uhelného regionu však stále v lidech zanechává dojem, že je to region plný špíny, kouře, děr v zemi, zápachu apod. To ale dávno není pravda. Náš kraj je opravdu krásný a zároveň velmi rozmanitý, o čemž svědčí také existence čtyř oblastí, kterými jsou Dolní Poohří, Krušné hory, České Švýcarsko a České středohoří. Ty jsou mimochodem spravovány v oblasti cestovního ruchu a turistiky čtyřmi samostatnými destinačními agenturami, které nesou jejich jméno. V rámci celého našeho kraje lze obdivovat různé přírodní krásy i historické památky. Máme zde unikátní Pravčickou bránu, 14 národních kulturních památek, terény vhodné pro pěší turistiku, páteřní cyklotrasy v okolí řek Labe, Ohře a Ploučnice a spoustu dalších turistických lákadel. Turistům i sportovcům doporučuji podívat se na web Brány do Čech (www.branadocech.cz), kde se snadno dozví, co které lokality v kraji nabízí.

Kterou zajímavou lokalitu by návštěvník kraje určitě neměl minout?

V Ústeckém kraji je spousta míst, která by se dala návštěvníkům ukázat a doporučit. Já jsem ale patriot, a jelikož pocházím z Mostu, tak bych určitě návštěvníkům ukázal Mostecko. Vím, že bývá někdy kritizované, ba dokonce zatracované, pro mě je to ale nejkrásnější místo k životu. Určitě bych jim doporučil, aby se podívali k Jezeru Most či na hrad Hněvín, odkud uvidí město a jeho okolí jako na dlani. Dále by jistě měli vidět mostecký hipodrom, ale i autodrom, který sice bývá někdy odsuzovaný, ale k Mostu prostě patří. Určitě bych návštěvníkům také doporučil podívat se do Krušných hor. Hornický region Krušnohoří byl v roce 2019 zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, což považuji nejen za úspěch, ale i turistické lákadlo.

Máte recept, jak zastavit odliv především mladých lidí z regionu?

Samozřejmě existuje více věcí, které by se na našem kraji daly zlepšit, abychom zamezili odlivu mladých lidí z regionu. Nicméně neexistuje žádný jednotný recept na to, jak tomu jednoduše zabránit. Postupný odchod lidí z kraje totiž není způsoben jednou záležitostí. Má na něj vliv celá řada faktorů. Primárně je důležitá sociální stabilizace kraje. Výskyt sociálně vyloučených lokalit a vznik ghett v kraji spojených s velkými problémy v chování nepřizpůsobivých obyvatel v zabránění odlivu mladých a perspektivních lidí určitě nepomáhá. V této oblasti je ale kraj sám o sobě malým pánem. Bytová politika a problémy vyloučených lokalit jsou totiž záležitostí místních samospráv, ale aby došlo ke změně, potřebujeme pomoc státu a také výraznou změnu legislativy. Já považuji za důležitou především podporu mladých talentovaných lidí, a to nejen vysokoškolsky vzdělaných, ale i řemeslníků. Musíme začít využívat a podporovat jejich kreativní myšlení, nápady a projekty. K tomu by nám mělo pomoci i Inovační centrum Ústeckého kraje, s nímž kraj dlouhodobě spolupracuje. Zásadní je také podpora rodin s dětmi, čemuž se snaží jít kraj naproti například tzv. Rodinnými pasy. Podstatné také je, aby zde měli lidé dostatek pracovních příležitostí, s čímž ale mimo jiné souvisí také vzdělanost obyvatelstva. Vysokoškolsky vzdělaný člověk si určitě nepůjde stoupnout k pásu a lidé s výučním listem zase nemůžou pracovat jako zdravotní sestry nebo lékaři.

Můžete přiblížit program Rodinné stříbro Ústeckého kraje?

Rodinné stříbro Ústeckého kraje je program na podporu nejvýznamnějších akcí celokrajského, ale i nadregionálního charakteru, který vznikl již v roce 2016. Akce zařazené do Rodinného stříbra Ústeckého kraje by měly být takové, které přesahují svým věhlasem hranice našeho kraje a které si díky svému společenskému významu a mnohdy mnohaleté tradici zasluhují úctu. Jeho smyslem je udržení kontinuity těchto akcí a cílem jejich zachování. Jedná se o akce, na jejichž konání se Ústecký kraj podílí nejen poskytnutím finančních prostředků, ale v některých případech je i spolupořádá. Patří mezi ně například pietní a vzpomínková slavnost Terezínská tryzna, litoměřická Zahrada Čech nebo Žatecká Dočesná. Všechny projekty provází logo s vyobrazením srdce, které symbolizuje srdcovou záležitost a reprezentuje heslo „Vzácnost, kterou ochraňujeme“.

Kraj s nálepkou uhelného regionu se stále častěji prezentuje jako centrum vědy a výzkumu. Souhlasíte?

Ústecký kraj je místo s těžkou minulostí a velkých proměn. Má ale díky tomu obrovský potenciál k dalšímu rozvoji. S tím samozřejmě souvisí i věda a výzkum. Uhelné regiony by na tuto oblast vlastně měly být zaměřené více než ostatní regiony už ze své podstaty. Těžba uhlí, ale i chemický průmysl je vědou a výzkumem protkán odjakživa. V souladu s odklonem od těžby uhlí musí i nyní přicházet s novými technologiemi a alternativními způsoby výroby energií. V Ústeckém kraji se zaměřujeme zejména na využití vodíku. Na ten, který mnohdy vzniká jako vedlejší produkt průmyslové výroby a je nazýván jako tzv. šedý nebo modrý, ale také na jeho výrobu s pomocí alternativních zdrojů, kdy vzniká vodík tzv. zelený. To vše zejména s ohledem na budoucnost. Inovační centrum Ústeckého kraje je dokladem toho, že je u nás novým technologiím, vědě, výzkumu a modernizaci dáván prostor.