Domácí péče se o nemocné stará i přes hrozbu koronaviru

  •  

Ochranné pomůcky nechybí jen nemocnicím a zařízením sociální péče, ale také sestrám v domácí péči. Přitom většina jejich klientů patří do skupiny těch nejvíce ohrožených, nemocných seniorů. Ipřes tento nedostatek domácí péče funguje a lidé, co mají doma nemocného člena rodiny, se můžou s důvěrou obrátit na ústeckou agenturu domácí péče ACME.

„O roušky jsme se museli postarat sami, naštěstí máme zásoby, asi na 2,5 týdne provozu. Roušky si šijeme i samy nebo nám pomáhají příznivci agentury jako zrovna Seniorské listy,“ přibližuje jednatelka ACME Štěpánka Tomsová a dodává: „Krajský úřad nám dal ochranné pomůcky zatím jen dvakrát, ale my jsme rádi i za malý počet.“

Koho se domácí péče týká a jak funguje?

Pomáháme všem, od dětí po seniory. Poukaz neboli žádost o domácí zdravotní péči potvrdí zdravotnické lůžkové zařízení, praktický lékař anebo praktický lékař pro děti a dorost. Funguje to tak, že domů za pacienty dochází zkušená zdravotní sestra a provádí zdravotní úkony, které určí praktický lékař nebo specialista. Domácí péče je zdarma, hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Co domácí péče obnáší?

Záleží na celkovém zdravotním stavu pacienta. Naše sestřičky aplikují inzulín, i učí diabetiky, aby to časem zvládali sami. Převazují veškeré rány po amputacích, pooperační rány, bércové vředy, převazy stomií (vývodů z těla). Pomáhají celé rodině s péčí o dlouhodobě nemocného a radí, jak se o svého blízkého člena starat. Zkušenosti máme také s hospicovou péčí. Zajišťujeme návštěvu a vyšetření paliativním lékařem v domácím prostředí. Pečujeme i o klienty s centrálním žilním katétrem, implatabilním portem či infuzní pumpou.

Jak se v této době chrání vaše sestry a co pacienti?

Každá nosí roušku či respirátor, jednorázové rukavice a ochranné brýle. Vybavené jsou i desinfekcí. Všechny klienty ACME jsme vybavily textilní rouškou s návodem jak se o roušku starat.

Nehrozí, že se kvůli nákaze koronavirem nebo karanténě sestřička nedostaví?

Nastavili jsme mimořádný režim. Zdravotní sestry z terénu se mezi sebou nesetkají a ani s vedením agentury. Kancelář je rozdělena na dvě skupiny, které se nepotkávají.  Máme štěstí, že žijeme v digitální době. Všichni zaměstnanci ACME nařízení respektují a pracují s odhodláním a s neuvěřitelným nasazením.

Je něco, co vás v době hrozby nákazy koronavirem trápí?

Především to, že stát a instituce na nás nepohlížejí jako na zdravotníky pracující v první linii.  A ještě, že několik rodinných příslušníků nerespektuje vládní doporučení a nadále navštěvují své seniory a dokonce v jednom případě uspořádali oslavu narozenin klienta.  Ale věřím, že se tento přístup bude lepšit.

ACME Domácí péče, s.r.o.

Tel.: 475 216 331, 475 216 582

E-mail: info@acmepece.cz

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*