Cenu hejtmana dostal i senior turista

  •  

Za účasti významných partnerů Ústeckého kraje předal slavnostně hejtman Oldřich Bubeníček v úterý večer pěti laureátům Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2015.

V kategorii kultura byl oceněn Vladimír Šavel junior, v kategorii věda a výzkum Pavla Čapková, v kategorii regionální rozvoj Miroslav Hofman, v oblasti sociální a zdravotní Karel Sláma a v kategorii sport klub HC Verva Litvínov, který zastupoval jeho generální manažer Robert Kysela.

„Poděkování za vynikající zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje formou Ceny hejtmana uděluje kraj již popáté a jsem nesmírně rád, že každoročně se počet navržených kandidátů zvyšuje,“ řekl Oldřich Bubeníček ve svém vystoupení na pódiu ústeckého Severočeského divadla. Z rozhodnutí zastupitelů je cena udělována také za hrdinské či další výjimečné činy jednotlivým osobám nebo skupinám. Na udělení Ceny hejtmana za rok 2015 letos obdržel odbor kanceláře hejtmana Krajského úřadu 31 nominací, které splnily potřebná kritéria.

savel

Doc. Mgr. Vladimír Šavel, jr., pedagog katedry výchov uměním na UJEP v Ústí nad Labem je malíř, grafik a pedagog, který 35 let vyučuje na katedře východ uměním na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Vladimír Šavel uspořádal přes 90 samostatných výstav a zúčastnil se téměř 300 kolektivních přehlídek. Známá jsou jeho květinová zátiší, městské veduty a litografická ex libris, kterých má již 374.

capkova

Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., proděkanka pro vědu a vnější vztahy Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem (UJEP) přinesla na Přírodovědeckou fakultu UJEP v Ústí nad Labem nové technologie a nové metody výzkumu nanomateriálů. Zakreditovala a garantuje magisterský a doktorský studijní program Nanogechnologie. Je autorkou a spoluautorkou řady výzkumných projektů, které získala UJEP. Je autorkou 124 původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech, na Úřadu průmyslového vlastnictví má registrované dva užitné vzory.

hofman

Miroslav Hofman, důchodce, člen KČT je od roku 1969 aktivním členem Klubu českých turistů a desítek let byl krajským značkařem pro oblast cykloturistiky. Každoročně se podílí se na údržbě, opravě a kontrole cykloznačení i na vytváření nových cyklistických tras. V oblasti rozvoje regionu je velkým odborníkem, svou práci vykonává dobrovolně a nezištně.

slama

MUDr. Karel Sláma, lékař je dlouholetý primář ORL, oddělení chirurgie hlavy a krku v Masarykově nemocnici, je uznávaným odborníkem a čestným členem společnosti pro ORL a chirurgii hlavy a krku. Byl dlouholetým členem Výboru společnosti pro ORL chirurgii hlavy a krku a členem Akreditační komise MZ ČR pro ORL obor. Věnuje se i vědecké činnosti – pořádání vědeckých konferencí s mezinárodní účastí a přímými přenosy operací z operačních sálů do výukových místností. Dnes jsou konference nazvány „Slámovy ORL dny“. Nelze pominout jeho přínos na výrobě a zavedení ušní ventilační trubičky, po MUDr. Slámovi latinsky nazvaná „stipula“.

verva

HC VERVA Litvínov, extraligový hokejový klub získal v roce 2015 historicky první titul Mistra ČR v ledním hokeji.