Celoživotní přínos vědě byl přiznán profesorce Marii Čechové z UJEP

  •  

Emeritní profesorka katedry bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP je laureátkou Ceny Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě.

Na základě návrhu předloženého rektorem UJEP, Martinem Balejem, Hodnotící komisi Ceny Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě rozhodl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga udělit tuto Cenu v roce 2019 v oblasti jazykovědy, a to profesorce Marii Čechové.

Jako univerzitní profesorka přednášela Marie Čechová během své profesní dráhy především teorii spisovného jazyka a jazykové kultury, morfologii, stylistiku a didaktiku češtiny, vedla i semináře frazeologické či stylistické. Její pedagogická činnost byla vždy provázena vlastní odbornou vědeckou činností. Vždy dokázala kolem sebe soustředit významné odborníky z různých oblastí bohemistiky (Vlastimil Styblík, Alois Jedlička, František Daneš, Jan Chloupek, Marie Krčmová, Josef Hrbáček, Miloš Dokulil nebo Karel Hausenblas) a jako vedoucí autorských kolektivů spoluvytvořila zásadní bohemistické odborné práce trvalé hodnoty.

„Neopominutelná je také její organizátorská činnost. Zaslouženého respektu si Marie Čechová vydobyla jako vedoucí katedry českého a slovenského jazyka na FF UK, kterou vykonávala v nelehkých normalizačních časech. V roce 1985 převzala po J. Jelínkovi funkci vedoucí redaktorky časopisu Český jazyk a literatura a vykonává ji dosud. Je nepochybně její zásluhou, že časopis vychází do dnešních dnů.

V roce 1972 založila spolu s K. Olivou st. Olympiádu z českého jazyka a dodnes je své olympiádě věrná,“ uvádí děkan pedagogické fakulty Jiří Škoda v návrhu na udělení Ceny profesorce Čechové.

Marie Čechová je hlavní autorkou a spoluautorkou několika řad učebnic a metodických příruček, mluvnic a cvičebnic pro žáky základních a středních škol. Seznam její publikační činnosti je rozsáhlý.

„V návrhu jsem musel zdůraznit, že Marie Čechová je kromě vysoce erudované lingvistky, didaktičky i lingvodidaktičky také vynikající učitelkou, která považuje své žáky za své vlastní děti a cítí za ně odpovědnost i po jejich absolutoriu,“ zdůrazňuje děkan Jiří Škoda.

Slavností ceremoniál, na kterém budou předány ceny MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019, se uskuteční 27. listopadu ve Valdštejnském paláci v sídle Senátu Parlamentu České republiky, pod záštitou jeho předsedy. Zde převezme emeritní profesorka Marie Čechová cenu pro vědkyni za celoživotní přínos vědě v oblasti jazykovědy.

„Návrh paní profesorky Čechové na udělení této významné Ceny jsem s hrdostí podepsal. Mám velkou radost, že se jí takového ocenění dostane, a jsem také velmi rád, že je kvalita akademických pracovníků na naší univerzitě stále více potvrzována i podobnými vynikajícími úspěchy a oceněními. Marii Čechové ze srdce gratuluji a děkuji, že spojila svůj profesní život s ústeckou univerzitou,“ uzavírá rektor Martin Balej.

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*